SUOMEN MENSA RY

Suomen Mensa ry   PL 792, 00101 Helsinki       Puh  050-525 2464       Sähköposti  toimisto at mensa.fi

Ajankohtaista

Mensa-palkinto 2013 Pekka Peuralle

02.11.2013 klo 22:44

Suomen Mensa ry
Lehdistötiedote 2.11.2013
Julkaisuvapaa heti

Mensa-palkinto 2013 Pekka Peuralle

Suomen Mensa ry on luovuttanut vuoden 2013 Mensa-palkinnon fysiikan ja matematiikan opettaja Pekka Peuralle, joka on lanseerannut uuden oppilaita yksilöinä huomioivan opetusmetodin matematiikan lukio-opetukseen.

Uusi opetusmalli tukee yksilöllistä oppimista - haaste perinteiselle opettajuudelle

Suomen Mensa ry haluaa nostaa Pekka Peuran tekemän työn esille esimerkkinä siitä, että yksi opettaja voi panoksellaan tehdä paljon opetuksen kehittämisen hyväksi.

Pekka Peura on kehittänyt yksilöllisen oppimisen opetusmallin, jossa lukiolaiset opiskelevat matematiikan kurssisisällön omaan tahtiinsa käyttämällä hyväksi mm. ryhmätyöskentelyä ja opetusvideoita. Opettajan rooli muuttuu luennoinnista yksilöllisempään ohjeistamiseen ja auttamiseen, mikä mahdollistaa henkilökohtaisemman vuorovaikutuksen oppilaiden kanssa.

- Muuttuvassa maailmassa on tärkeää kehittää perusopetusta koko ajan. Peuran työ osoittaa, että perinteisten opetustapojen haastaminen voi johtaa uusiin hyödyllisiin innovaatioihin. Se innostaa yhä useampaa nuorta hyödyntämään potentiaaliaan ja luo myönteistä suhtautumista uuden oppimiseen, kertoo Suomen Mensa ry:n palkintolautakunnan puheenjohtaja Jenni Karttunen.

Suomen Pisa-tuloksia ei saa päästää laskuun

Opetushallituksen tekemän selvityksen “Onko laskutaito laskussa?” (Kati Hirvonen, Koulutuksen seurantaraportit 2012:4) mukaan peruskoulun päättävien koululaisten osaamistaso on laskussa kaikilla matematiikan osa-alueilla. Suomi on perinteisesti loistanut kansainvälisissä Pisa-tutkimuksissa, mutta hyvään menestykseen ei pidä tuudittautua.

- Vuoden 2012 Pisa-tutkimus keskittyi erityisesti matematiikan osaamiseen. Onkin mielenkiintoista nähdä Suomen tämänkertainen sijoittuminen, kun tutkimuksen ensitulokset julkistetaan joulukuussa, sanoo Karttunen.

Sekä nopeimmat että hitaimmat hyötyvät Peuran metodista

Mensa haluaa nostaa esiin lahjakkaiden lasten ja nuorten erityistarpeita koulumaailmassa, jotta turhautuminen tai muut lieveilmiöt eivät aiheuttaisi huippuyksilöiden alisuoriutumista. Opetuskokeiluista saatu palaute kertoo, että asioita nopeasti omaksuvat oppilaat hyötyvät Peuran opetusmallista. He voivat esimerkiksi suorittaa ensimmäisen kurssin sisällön päivässä ja jatkaa heti seuraavaan kurssiin.

- Tämä on juuri sellaista henkilökohtaista joustoa, jonka ansiosta koulunkäynti säilyy mielekkäänä myös älykkäille lapsille ja nuorille. Erilaisten oppijoiden huomioimisen ei tarvitse tarkoittaa tasoryhmiä, pohtii Karttunen.

Samalla myös enemmän aikaa tarvitsevat oppilaat edistyvät aiempaa paremmin, kun hekin voivat edetä oman oppimisensa tahtiin. Peuran malli toteuttaa opetuksen eriyttämistä tavalla, jossa nopeat ja hitaammat oppijat eivät kilpaile keskenään opettajan rajallisista resursseista.

Peura haastaa opettajat kokeilemaan rohkeasti uutta

Kunniakirja luovutettiin Pekka Peuralle Suomen Mensa ry:n syyskokouksen yhteydessä Porissa 2.11.2013. Peura haastaa suomalaisen opettajakunnan kokeilemaan rohkeasti uutta ja hyödyntämään nykytekniikan mahdollisuuksia opetuksessaan luoviakin ratkaisuja käyttäen.

- Olen iloinen Mensan tunnustuksesta. Se kertoo, että tarve uusille ratkaisuille ja opetusmetodeille on huomattu. Lahjakkaiden lasten ja nuorten huomiointi opetustilanteissa on aivan yhtä tärkeää kuin se, ettei hitaampia päästetä putoamaan joukosta, sanoo Peura.


INFOLAATIKKO: Mikä on Mensa?

- Mensa on kansainvälinen älykkyysjärjestö, jolla on maailmanlaajuisesti noin satatuhatta jäsentä.
- Mensalaisia on Suomessa noin 2500. Jäseneksi voi liittyä kuka tahansa, joka saavuttaa älykkyystestissä paremman tuloksen kuin 98%:lla väestöstä.
- Mensan toiminnan tarkoituksena on älykkyyden tunnistaminen ja kehittäminen ihmisyyden hyväksi, älykkyystutkimuksen tukeminen sekä älyllisen ja sosiaalisen ympäristön tarjoaminen jäsenilleen.
- Lisätietoa: www.mensa.fi

LISÄTIETOJA

Pekka Peura
pekka.peura@maot.fi, 044 032 9877

Suomen Mensa ry:n palkintolautakunnan puheenjohtaja Jenni Karttunen
jenni.karttunen@mensa.fi, 040 411 4675

Suomen Mensa ry:n Puheenjohtaja Kaj Lindholm
kaj.lindholm@mensa.fi, 050 522 4720

Älykkyyspäivänä saa loistaa! Mensa testaa 23 paikkakunnalla 5.10.2013

23.09.2013 klo 16:48

Suomen Mensa ry
Lehdistötiedote 23.9.2013
Julkaisuvapaa heti

Älykkyyspäivänä saa loistaa! Mensa testaa 23 paikkakunnalla 5.10.2013

Lokakuun ensimmäisenä päivänä vietetään kansainvälistä älykkyyspäivää. Suomen Mensa järjestää teemapäivän kunniaksi valtakunnallisen testipäivän, jolloin älykkyytensä voi mittauttaa jopa 23 paikkakunnalla ympäri maata.

Älykkyyden tabu murtuu - testit yhä suositumpia

Älykkyys ja lahjakkuus ovat resursseja, joista on iloa sekä yksilölle itselle että hänen ympäristölleen. Älykkyys on merkittävä osa ihmisen persoonallisuutta. Suomen Mensa tahtoo kannustaa suomalaisia pois liiallisen vaatimattomuuden kulttuurista ja muistuttaa, että omista ja toisten kyvyistä saa ja kannattaa iloita.

- On ilahduttavaa huomata, että tänä vuonna Mensan älykkyystesteihin osallistuvien määrä on ollut selvässä nousussa. Älykkyys kiinnostaa suomalaisia koko ajan enemmän ja sen merkitystä myös yhteiskunnalle aletaan vähitellen hahmottaa, sanoo Suomen Mensan testivastaava Tuuli Humina.

Mensa haluaa kannustaa sekä keskustelemaan älykkyydestä avoimesti, että jokaista aiheesta kiinnostunutta myös selvittämään oman henkilökohtaisen potentiaalinsa.

- Älykkyys on monelle tabu, vaikka se on todella myönteinen ominaisuus. Ihmiset eivät esimerkiksi useinkaan kehu muita älykkäiksi, vaikka se olisi todella mukavasti sanottu, pohtii Humina.

Älykkyyspäivänä julistetaan Mensan apurahoja haettavaksi

Kansainvälisenä älykkyyspäivänä 1.10.2013 Suomen Mensa julkistaa myös haettavaksi vuoden 2013 apurahoja korkeakouluopiskelijoiden lopputöille, jotka liittyvät älykkyyden tai lahjakkuuden tutkimiseen.

Tänä vuonna Suomen Mensa ry on myös julkistanut Lahjakkaat lapset -ohjelman sekä älykkyyttä ja älykkyystutkimusta käsittelevän blogin, ja julkaisee etsittäväksi geokätköjä. Suomen Mensan pyrkimyksenä on tuoda älykkyyttä ja sen hyödyntämiseen liittyvää tietoa yhä laajemman yleisön ulottuville ja auttaa huippuälykkäitä tunnistamaan oma potentiaalinsa.

Mensa testaa näissä kaupungeissa 5.10.2013

Mensan testipaikkakuntia valtakunnallisena testipäivänä ovat Helsinki, Tampere, Tampereen Hervanta, Turku, Hyvinkää, Kerava, Porvoo, Hämeenlinna, Jyväskylä, Lahti, Kuopio, Pori, Mikkeli, Kajaani, Vaasa, Seinäjoki, Kokkola, Kouvola, Kotka, Joensuu, Lappeenranta, Oulu ja Rovaniemi. Mensan testeihin voi osallistua ilman ennakkoilmoittautumista. Testi on maksullinen, ja osallistujat saavat tuloksestaan psykologin kirjoittaman todistuksen. Lisätiedot testeistä löytyvät Mensan testikalenterista: http://www.mensa.fi/testikalenteri

INFOLAATIKKO: Mikä on Mensa?

Suomen Mensa ry on yhdistys, jonka tärkeimmät tavoitteet ovat älykkyyden tunnistaminen ja sen hyödyntämiseen liittyvän tiedon edistäminen esimerkiksi tukemalla älykkyystutkimusta. Mensalaisia on Suomessa noin 2500. Jäseneksi voi liittyä kuka tahansa, joka saavuttaa älykkyystestissä tuloksen, joka on parempi kuin 98%:lla väestöstä. Mensa tarjoaa jäsenilleen älyllisen ja sosiaalisen ympäristön sekä aktiivista toimintaa ympäri maata. Älykkyystestin tekeminen on yksi tapa oppia lisää itsestään. Korkea testitulos on ainoa yhdistyksen jäseniä yhdistävä tekijä. Lisätietoa: www.mensa.fi

Lisätietoja

Testivastaava Tuuli Humina
tuuli.humina@mensa.fi, 044 274 6747

Puheenjohtaja Kaj Lindholm
kaj.lindholm@mensa.fi, 050 522 4720

Haluatko haastatella oman kaupunkisi mensalaisia? Ota yhteyttä testivastaavaan, välitämme haastattelupyynnöt mielellämme eteenpäin paikallisosastoille.

Suomi tarvitsee lahjakkuuksia: Mensa tahtoo lasten ja nuorten potentiaalin esiin

03.09.2013 klo 7:38

Suomen Mensa ry
Lehdistötiedote 3.9.2013
Julkaisuvapaa heti

Suomi tarvitsee lahjakkuuksia - Mensa tahtoo lasten ja nuorten potentiaalin ajoissa esiin

Lahjakkaat lapset ja nuoret eivät aina saa Suomessa tarvitsemaansa tukea, vaikka huippujen tehokas ja riittävän varhainen tunnistaminen ja tukeminen on sekä yksilöiden että yhteiskunnan etu.

Uusi sivusto tarjoaa apua ja tukea vanhemmille ja opettajille

Suomen Mensa ry:n Lahjakkaat Lapset -ohjelman tavoitteena on tuoda esiin korkean oppimispotentiaalin omaavien lasten ja nuorten asiaa, jakaa tietoa aiheesta ja tarjota mahdollisuuksia vertaistukeen esimerkiksi lahjakkuuden tunnistamisessa.

Lahjakkaat Lapset -ohjelman uusi verkkosivusto osoitteessa http://www.lahjakkaatlapset.fi on juuri avattu ja sen kautta erityisesti opetushenkilökunta ja lahjakkaiden lasten kasvattajat saavat laajalti tietoa aihepiiristä.

- Monet kokevat, että edes Suomen laadukas koulutusjärjestelmä ei pysty tukemaan huippujaan riittävällä tavalla. Opettajat ovat todella kiireisiä, eivätkä välttämättä tiedä aiheesta riittävästi tai tunnista oppilaidensa joukosta todellisia lahjakkuuksia, toteaa Lahjakkaat Lapset -hankkeen vetäjä ja Suomen Mensan testivastaava Tuuli Humina.

On aika unohtaa haitallisen vaatimattomuuden kulttuuri - jopa vanhemmat vähättelevät lastensa kykyjä

Maailmalla lahjakkaiden lasten ja nuorten asiaa edistää suuri määrä erilaisia järjestöjä, mutta Suomessa aiheeseen on kiinnitetty toistaiseksi varsin vähän huomiota. Suomalaiseen kulttuuriin ei kuulu lahjakkuuden korostaminen tai edes tukeminen. Jopa monet vanhemmat ovat vaatimattomia omien lastensa kyvyistä.

Mensa tahtoo ravistella tätä ajattelua uuteen, positiiviseen ja älykkyyteen ilolla ja kannustuksella suhtautuvaan suuntaan.

- On aika karistaa kulttuuristamme lahjakkuuden vähättely. On ristiriitaista, että liikunnallisesti lahjakasta lasta pääsääntöisesti tuetaan ja kiitellään ja hänelle halutaan tarjota mahdollisuuksia edistyä entisestään, mutta kognitiivisesti edistyneen lapsen odotetaan olevan kyvyistään vaatimaton ja menestyvän ilman apua, sanoo Humina.

-  "Lahjakas kyllä pärjää" -ajattelu on ikävän syvälle juurtunut. Toki lahjakkaat yleensä pärjäävätkin, mutta halutaanko heidän vain selviytyvän päivästä toiseen, vai pääsevän kehittämään potentiaalinsa sen todelliseen huippuun saakka, kehittymään omien alojensa taitajiksi tieteen, taiteen, kulttuurin tai vaikkapa tekniikan saralla ja hyödyttämään koko suomalaista yhteiskuntaa? Tie sinne alkaa jo koulusta.

Lapsen älykkyyden tunnistaminen ja kannustaminen on vanhempien ja opettajien tehtävä

Suomen Mensan lahjakkuutta käsittelevä sivusto on avaus laajemmalle Lahjakkaat lapset (LL) -ohjelmalle, jonka kautta Mensa tarjoaa tulevaisuudessa monenlaista tukea, kuten opettajien työtä helpottavaa opiskelu- ja opetusmateriaalia. Vertaistuki lahjakkaille ja heidän perheilleen on tärkeää, ja ohjelman tavoitteena onkin toimia myös kontaktipintana saman asian kanssa painiskeleville perheille.

Lahjakaskin lapsi on vain lapsi, eikä välttämättä osaa käsitellä erilaisuuttaan tai edes ymmärrä, että erilaisuudessa on kyse älykkyydestä. On opettajien ja vanhempien tehtävä tunnistaa ja tukea tätä oikein vaalittuna erinomaista persoonan piirrettä.

- Turhautuminen koulussa, kiusaaminen tai muut lieveilmiöt saattavat saada huippuyksilön hukkaamaan todellisen potentiaalinsa. Tämän ehkäiseminen on ensisijaisen tärkeää, toteaa Humina.

Kiitä opettajaa -kampanja tahtoo nostaa opettajien tärkeän työn esiin

Osana Lahjakkaat Lapset -ohjelmaa käynnissä on parhaillaan myös Kiitä opettajaa -kampanja, jonka tarkoituksena on kiinnittää huomiota Suomen osaavaan ja motivoituneeseen opetushenkilökuntaan. Yksikin lahjakasta lasta ymmärtävä opettaja saattaa muuttaa koulukokemuksen ja ehkä jopa koko elämän suunnan.

Kampanja tarjoaa mahdollisuuden kiittää lahjakasta yksilöä tai lahjakkuutta tukenutta ja kannustanutta opetushenkilökunnan jäsentä Suomen Mensan kunniakirjalla. Kunniakirjaa saa ehdottaa maksutta ohjelman verkkosivulla.


INFOLAATIKKO: Kuka on lahjakas lapsi?
- Suomen Mensan LL-ohjelmassa ”lahjakas lapsi” viittaa kaikkiin korkean oppimispotentiaalin omaaviin lapsiin ja nuoriin.
- Lahjakkuuden käsite on vaikeasti määriteltävissä, mutta lahjakas lapsi on selvästi edistynyt yhdellä tai useammalla osaamisen alueella ikätovereihinsa verrattuna, ja hämmästyttää ja ihastuttaa ympäristöään usein.
- Joskus lahjakkuus voi myös olla vaikea havaita: tylsistynyt ja turhautunut lapsi ei ehkä vaikuta lahjakkaalta vaan jopa laiskalta tai häiriköivältä luokkahuoneessa

INFOLAATIKKO: Mikä on Mensa?
- Suomen Mensa ry on yhdistys, jonka tärkeimmät tavoitteet ovat älykkyyden tunnistaminen ja
sen hyödyntämiseen liittyvän tiedon edistäminen esimerkiksi tukemalla älykkyystutkimusta.
- Mensalaisia on Suomessa noin 2500. Jäseneksi voi liittyä kuka tahansa, joka saavuttaa älykkyystestissä tuloksen, joka on parempi kuin 98%:lla väestöstä. Testitulos on ainoa jäseniä yhdistävä tekijä.
- Mensa tarjoaa jäsenilleen älyllisen ja sosiaalisen ympäristön sekä aktiivista toimintaa ympäri maata.
- Älykkyystestin tekeminen on yksi tapa oppia lisää itsestään.
- Lisätietoa: www.mensa.fi

Lisätietoja

Testivastaava ja Lahjakkaat Lapset -ohjelman vetäjä Tuuli Humina
tuuli.humina@mensa.fi, 044 274 6747

Puheenjohtaja Kaj Lindholm
kaj.lindholm@mensa.fi, 050 522 4720

Suomen Mensa ry etsii vastaavaa psykologia valvomaan, kehittämään testitoimintaa

11.06.2013 klo 11:41

Mensa on kansainvälinen järjestö, jonka toiminnan tarkoituksena on älykkyyden tunnistaminen ja kehittäminen ihmisyyden hyväksi, älykkyystutkimuksen tukeminen sekä älyllisen ja sosiaalisen ympäristön tarjoaminen jäsenilleen. Mensan jäseneksi voi liittyä jokainen, joka saavuttaa älykkyystestissä paremman tuloksen kuin 98% väestöstä. Suomen Mensa ry on riippumaton aatteellinen yhdistys. Mensa järjestönä ei ota kantaa yhteiskunnallisiin, poliittisiin tai uskonnollisiin asioihin. Mensa ei tavoittele toiminnallaan taloudellista voittoa, ja toiminta toteutetaan pääsääntöisesti vapaaehtoisvoimin. Suomen Mensa kuuluu kansallisena järjestönä kansainväliseen Mensaan.
Suomen Mensa ry kartoittaa nyt ehdokkaita testitoimintaa valvovan ja kehittävän psykologin tehtävään.

Hakijoilta edellytämme psykologin tutkintoa ja lupaa harjoittaa psykologin ammattia Suomessa. Lisäksi toivomme kokemusta ja laajaa tuntemusta älykkyystestauksesta, sekä myönteistä suhtautumista Mensan ideologiaan ja toimintaan. Tehtävään valittava henkilö voi olla järjestön ulkopuolinen henkilö tai järjestön jäsen.
Tehtävänkuvaan kuuluvat:

- Suomen Mensa ry:n testitoiminnan laadun ja luotettavuuden valvonta
- Testaustoiminnassa käytettävän testin valinta
- Testitulosten arviointi ja asianmukainen tiedotus
- Muiden hyväksyttävien (Mensan testin ulkopuolisten) tulosten asianmukainen raportointi
- Yhteistyö Suomen Mensa ry:n hallituksen ja testivastaavan sekä välillisesti muun testiorganisaation kanssa
- Testaajakoulutukseen hyväksyttävien testaajakandidaattien valinta ja koulutukseen osallistuminen
- Tarvittaessa testattujen kanssa kommunikointi
- Testaustoiminnan kehittäminen
- Sekä muut tehtävänkuvaan kuuluvat yleiset tehtävät

Valvovan psykologin tehtävästä voidaan maksaa korvaus. Tällä hetkellä korvauksen maksuperusteena on tarkastettujen ja pisteytettyjen testilomakkeiden määrä, mutta myös muut korvausmallit ovat mahdollisia. Korvaukset maksetaan laskua vastaan, ja valvovana psykologina toimivalta henkilöltä edellytetään mahdollisuutta lähettää korvausmäärästä lasku Suomen Mensa ry:lle.

Toivomme löytävämme tehtävään Mensasta ja älykkyydestä kiinnostuneen, pitkäjänteistä ja molemmin puolin hyödyllisestä yhteistyötä rakentamaan halukkaan yhteistyökumppanin. Suomen Mensa ry:n vastaavan psykologin tehtävä tarjoaa mahdollisuuden toimia kansainvälisesti tunnetun ja arvostetun älykkyysjärjestön merkittävässä roolissa, järjestön älykkyystestauksen näköalapaikalla, sekä mahdollisuuksia myös oman tehtävänkuvan kehittämiseen.

Tiedustelut, ilmoitukset kiinnostuksesta ja hakemukset tehtävään pyydämme lähettämään osoitteeseen testivastaava@mensa.fi 1.10.2013 mennessä. Sopivan henkilön löydyttyä tehtävän tarkemmasta aloitusajankohdasta sovitaan yhdessä nykyisen valvovan psykologin sekä tehtävään valittavan henkilön kanssa. Tällä hetkellä arvioitu aloitusajankohta on aikaisintaan vuoden 2014 alussa, mutta myös myöhempi aloitusajankohta on mahdollinen.

Suomen Mensa järjestää suuren ystävänpäivätempauksen 14.2.2013

07.02.2013 klo 15:18

Suomen Mensa ry
Lehdistötiedote 7.2.2013
Julkaisuvapaa heti

Suomen Mensa järjestää suuren ystävänpäivätempauksen
Ystävätestit viidellä paikkakunnalla 14.2.2013 - anna älykäs ystävänpäivälahja

Suomen Mensa juhlistaa ystävänpäivää viidessä kaupungissa järjestämällä ystävänpäivän erikoistestejä, joihin osallistuja voi tuoda ystävän tai puolison ilmaiseksi mukanaan.

Kaksi yhden hinnalla -testit järjestetään Helsingissä, Tampereella, Hämeenlinnassa, Lahdessa ja Jyväskylässä. Tempaus järjestetään nyt ensimmäistä kertaa ja sen tavoitteena on saada älykkyydestä kiinnostuneet aktiivisesti liikkeelle ottamaan selvää omasta älykkyysosamäärästään. Mensan testi ei ole vain yhdistyksen pääsykoe, vaan erinomainen tilaisuus oppia lisää omasta itsestään ja luontaisista taipumuksistaan.

- Haluamme tarjota mahdollisuuden erilaiseen ystävänpäivälahjaan, sanoo Suomen Mensan testivastaava Tuuli Humina.

- Testiin tuleminen voi olla monelle pitkän harkinnan takana. Mahdollisuus houkutella puoliso tai paras ystävä mukaan toivottavasti madaltaa kynnystä lähteä liikkeelle. Yleishyödyllisenä yhdistyksenä emme tavoittele testaustoiminnalla voittoa, joten tarjoamme mielellämme tällaisessa erikoistilanteessa matalamman hinnan, jatkaa Humina.

Oman älykkyyden tunnistaminen voi olla mullistava kokemus

Huminan mukaan on harmillisen tyypillistä, että korkea älykkyys jää koulussa tai työelämässä huomaamatta. Suomen Mensan pyrkimyksenä on tuoda älykkyyttä ja sen hyödyntämiseen liittyvää tietoa yhä laajemman yleisön ulottuville ja auttaa huippuälykkäitä tunnistamaan oma potentiaalinsa.

- Yksilötasolla oman älykkyyden tunnistaminen voi olla mullistava kokemus, ja ei ole harvinaista, että selitys esimerkiksi huonolle koulumenestykselle löytyykin älykkyydestä, eikä taitojen puutteesta. Ei ole lainkaan liioiteltua sanoa, että lahjakkuuksien löytäminen ja näiden henkilöiden menestykseen kannustaminen on paitsi yksilön, koko yhteiskunnan etu.

Suomen Mensan ystävätestit 14.2.2013 - kaikkiin näihin testeihin kaksi yhden hinnalla

Helsinki, Rikhardinkadun kirjasto
To 14.2.2013 klo 17.30
Rikhardinkatu 3 (Salonki, 3. krs)

Tampere, kirjastotalo Metso
To 14.2.2013 klo 17.30
Pirkankatu 2 (Kokoushuone, kahvilakerros)

Hämeenlinna, Pääkirjasto
To 14.2.2013 Klo 17.00
Lukiokatu 2 (Musiikkisali)

Lahti, Ravintola Wanha Herra
To 14.2.2013 klo 17.30
Laaksokatu 17 (Möysä-kabinetti)

Jyväskylä, NNKY
To 14.2.2013 klo 17.30
Puistotori 4 (Kokoustila)

Suomen Mensan testikalenteri: http://www.mensa.fi/sivu.php/testikalenteri

Mikä on Mensa?

Suomen Mensa ry on yhdistys, jonka tärkeimmät tavoitteet ovat älykkyyden tunnistaminen ja sen hyödyntämiseen liittyvän tiedon edistäminen esimerkiksi tukemalla älykkyystutkimusta. Mensalaisia on Suomessa noin 2500. Jäseneksi voi liittyä kuka tahansa, joka saavuttaa älykkyystestissä tuloksen, joka on parempi kuin 98%:lla väestöstä. Mensa tarjoaa jäsenilleen
älyllisen ja sosiaalisen ympäristön sekä aktiivista toimintaa ympäri maata. Älykkyystestin tekeminen on yksi tapa oppia lisää itsestään. Korkea testitulos on ainoa yhdistyksen jäseniä yhdistävä tekijä. Lisätietoa: www.mensa.fi

Lisätietoja

Testivastaava Tuuli Humina
tuuli.humina@mensa.fi, 044 274 6747

Puheenjohtaja Kaj Lindholm
kaj.lindholm@mensa.fi, 050 522 4720

Haluatko haastatella oman kaupunkisi mensalaisia? Ota yhteyttä testivastaavaan, välitämme haastattelupyynnöt mielellämme eteenpäin paikallisosastoille.

Suomen Mensa ry:n älykkyystutkimusapuraha myönnetty

01.12.2012 klo 14:02

Suomen Mensa ry julisti kansainvälisenä älykkyyspäivänä 1.10.2012 haettavaksi apurahoja älykkyystutkimukseen liittyviin lopputöihin.

Vuonna 2012 apuraha (500€) myönnettiin Marika Laineelle hänen Pro Gradu - tutkielmastaan “Älyllisesti lahjakkaiden oppilaiden kokemukset peruskoulussa saadusta tuesta”.

Apurahoja jaetaan seuraavan kerran vuonna 2013.

Vuoden 2012 Mensa-palkinto Kari Enqvistille

08.10.2012 klo 9:17

Suomen Mensa ry on luovuttanut vuoden 2012 Mensa-palkinnon professori ja kosmologi Kari Enqvistille.

Kari Enqvist on toiminut kosmologian professorina Helsingin yliopistossa vuodesta 2001 ja vuonna 2010 hänet nimettiin viisivuotiseen akatemiaprofessorin virkaan. Akateemisen uransa aikana hän on ollut mukana yli 200 tieteellisessä julkaisussa, joita on siteerattu muissa julkaisuissa noin 7400 kertaa.

Korkeatasoisen ja laajan akateemisen uransa lisäksi Enqvist on levittänyt tietoa kansantajuistamalla monia vaikeina pidettyjä luonnontieteellisiä ilmiöitä. Hän on julkaissut useita tiedettä popularisoivia tietokirjoja, joista ”Olemisen porteilla” sai Tieto-Finlandia -palkinnon vuonna 1999. Enqvist on myös esiintynyt useissa televisio-ohjelmissa ja esitelmöinyt laajasti.

Enqvist itse kokee tieteen kansantajuistamisen tärkeänä: ”Taustalla on vanha valistuksen ajan perusajatus, että tieto ja tiedon lisääminen itsessään on hyvästä. Toisaalta tiedon välittämistä vielä tärkeämpää on sellaisen emootion välittäminen, että tiede ja tietäminen on kiinnostavaa ja hauskaa. Se voi olla jotain, joka antaa jokaiselle ihmiselle elämyksiä ja avaa mahdollisuuksia maailmankuvan rakentamiseen.”

Kirjoissaan ja esiintymisissään Enqvist kannustaa ihmisiä aktiivisesti ajattelemaan ja kyseenalaistamaan, eli käyttämään omia aivojaan ja mielikuvitustaan. Näin hän tulee toteuttaneeksi Mensan perusajatusta älykkyyden käyttämisestä ihmiskunnan hyväksi. Suomen Mensa ry arvostaa Kari Enqvistin työtä ja haluaa siksi antaa hänelle tämän julkisen tunnustuksen.

Mensa on kansainvälinen järjestö, jonka toiminnan tarkoituksena on älykkyyden tunnistaminen ja kehittäminen ihmisyyden hyväksi, älykkyystutkimuksen tukeminen sekä älyllisen ja sosiaalisen ympäristön tarjoaminen jäsenilleen.

Mensa-palkinto myönnetään vuosittain henkilölle, ryhmälle tai yhteisölle, jonka Suomen Mensa ry katsoo merkittävästi edistäneen niitä asioita, joiden puolesta Mensa toimii. Näitä asioita ovat muun muassa lahjakkuuden ja älykkyyden tunnistaminen ja niiden käyttö.

Lisätietoja:
www.mensa.fi
Puheenjohtaja Kaj Lindholm, kaj.lindholm@mensa.fi, 050-5224720
Tiedottaja Sanni Tuomainen, sanni.tuomainen@mensa.fi, 044-5568069

Mensan apurahojen hakuaika alkoi

01.10.2012 klo 6:44

Suomen Mensa ry julistaa haettavaksi apurahoja korkeakouluopiskelijoiden lopputöille, jotka liittyvät älykkyyden tai lahjakkuuden tutkimiseen. Vuonna 2012 jaetaan enintään kaksi 500 euron suuruista apurahaa. Vuoden 2012 apurahojen haku alkaa Kansainvälisenä älykkyyspäivänä 1.10.2012 ja viimeinen hakupäivä on 31.10.2012. Apurahan saajat ilmoitetaan 1.12.2012 Suomen Mensa ry:n verkkosivuilla sekä henkilökohtaisesti apurahojen saajille.

Apurahaa voi hakea vuosien 2012 ja 2013 aikana valmistuville tai valmistuneille lopputöille. Apurahan maksamisen ehtona on lupa julkaista lopputyö Suomen Mensa ry:n nettisivuilla ja apuraha maksetaan, kun valmis lopputyö on toimitettu yhdistykselle PDF-muotoisena. Myönnetty apuraha raukeaa, jos lopputyö ei valmistu tai sitä ei toimiteta yhdistykselle vuoden 2013 aikana.

Vapaamuotoinen hakemus, tutkimussuunnitelma (max.2 sivua) ja ohjaajan lausunto toimitetaan viimeistään 31.10.2012 sähköisesti osoitteeseen apuraha@mensa.fi. Ohjaaja voi toimittaa lausunnon myös erikseen. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei käsitellä. Lisätietoja asiasta antaa hakuajan aikana Suomen Mensa ry:n stipendilautakunnan puheenjohtaja osoitteesta apuraha@mensa.fi.

Suomen Mensa ry:n jäsenistä on toteutettu profilointiprojekti, jossa kevään 2008 aikana kerättiin 20-sivuisen postikyselyn avulla laaja tietopaketti mensalaisista. Kyselyssä käytettiin hyväksi kansallisia väestökyselyjä sekä kansainvälisesti paljon käytettyjä ja toimiviksi havaittuja itseraportointimittareita. Aineisto on saatavilla yhdistyksen hallituksen päätöksellä erilaisiin tutkimustarkoituksiin myös Mensan ulkopuolisille tutkijoille ja siitä on mahdollista tehdä artikkeleita tieteellisiin julkaisuihin. Lisätietoja profilointoprojektista: http://www.mensa.fi/sivu.php/mensalaisuus

Mensa on kansainvälinen järjestö, jonka toiminnan tarkoituksena on älykkyyden tunnistaminen ja kehittäminen ihmisyyden hyväksi, älykkyystutkimuksen tukeminen sekä älyllisen ja sosiaalisen ympäristön tarjoaminen jäsenilleen. Mensan jäseneksi voi liittyä jokainen, joka saavuttaa älykkyystestissä paremman tuloksen kuin 98% väestöstä. Lisätietoja järjestöstä: http://www.mensa.fi

Tunnista älykkyytesi nyt! Mensa testaa seitsemällätoista paikkakunnalla

15.09.2012 klo 9:20

Lehdistötiedote 15.9.2012

Kansainvälinen älykkyyspäivä ja Suomen Mensan suuri testipäivä 29.9.2012

Kansainvälinen älykkäiden järjestö Mensa viettää älykkyyspäivää kaikkialla maailmassa 1.10.2012. Suomen Mensa ry juhlistaa merkkipäivää jo edellisenä lauantaina 29.9.2012, jolloin yhdistys järjestää älykkyystestitilaisuuksia ympäri maata seitsemällätoista eri paikkakunnalla. Tempaus järjestetään nyt neljättä kertaa ja tavoitteena on saada suomalaiset aktiivisesti liikkeelle ottamaan selvää omasta älykkyysosamäärästään.
- Aiempina testipäivinä olemme testanneet satoja henkilöitä ympäri Suomea, kertoo Suomen Mensan testivastaava Tuuli Humina.
- Kansainvälistä älykkyyspäivää vietetään älykkyyteen ja sen hyödyntämiseen liittyvän tiedon levittämiseksi. Nämä ovat Mensan tärkeimmät tavoitteet. Myös tänä vuonna tahdomme tehdä tempauksella sekä yhdistystämme että erityisesti älykkäiden lasten asiaa tunnetuksi.

Korkea älykkyys voi jäädä tunnistamatta - koulu ei tue lahjakkuuksia
Huhtikuussa julkistetun Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen tutkimuksen mukaan suomalainen koulujärjestelmä ei aina tue lahjakkaita lapsia tarpeeksi.
- Meillä Mensassa kevään tutkimustulokset kuulostivat tutuilta. Monella jäsenellämme on kokemuksia koulusta, joka ei pystynyt tarjoamaan tarpeeksi haasteita tai yksittäisistä opettajista, jotka pitivät osaavaa ja nokkelaa lasta lähinnä hankalana. Tällaisille henkilöille voi olla todellinen huojennus kuulla aikuisena, että joskus kouluongelmien takana onkin korkea älykkyys, kuvailee Humina.

Suomi tarvitsee lahjakkuuksia
Oman älykkyyden tiedostaminen on yksilölle merkityksellistä, sillä se voi auttaa hyödyntämään aiemmin ehkä piileväksi jäänyttä kapasiteettia laajemmin. Parhaissa tapauksissa potentiaaliaan toteuttava huippuyksilö hyödyttää koko yhteiskuntaa esimerkiksi tieteen tai taiteen saralla.
- Toivomme, että syksyn testipäivä auttaa mahdollisimman montaa tunnistamaan oman älykkyytensä, ja että he testituloksensa ansiosta saavat rohkeutta ja itseluottamusta lähteä toteuttamaan unelmiaan. Se ei aina ole itsestäänselvää, sillä suomalainen kulttuuri ei perinteisesti ole kannustanut erottumaan joukosta edes positiivisella tavalla, toteaa Humina.

Suomen Mensan suuri testipäivä 29.9.2012
Testipaikkakunnat
Helsinki, Joensuu, Jyväskylä, Kotka, Kouvola, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Mikkeli, Mänttä,
Oulu, Pori, Rauma, Rovaniemi, Tampere, Turku, Vaasa

Aika- ja paikkatiedot
http://www.mensa.fi/sivu.php/testikalenteri

Mikä on Mensa?
Suomen Mensa ry on yhdistys, jonka tärkeimmät tavoitteet ovat älykkyyden tunnistaminen ja
sen hyödyntämiseen liittyvän tiedon edistäminen esimerkiksi tukemalla älykkyystutkimusta.
Mensalaisia on Suomessa noin 2500. Jäseneksi voi liittyä kuka tahansa, joka saavuttaa
älykkyystestissä tuloksen, joka on parempi kuin 98%:lla väestöstä. Mensa tarjoaa jäsenilleen
älyllisen ja sosiaalisen ympäristön sekä aktiivista toimintaa ympäri maata. Älykkyystestin
tekeminen on yksi tapa oppia lisää itsestään. Korkea testitulos on ainoa yhdistyksen jäseniä
yhdistävä tekijä. Lisätietoa: www.mensa.fi


Lisätietoja
Testivastaava Tuuli Humina
tuuli.humina@mensa.fi, 044 274 6747
Puheenjohtaja Kaj Lindholm
kaj.lindholm@mensa.fi, 050 522 4720
Haluatko haastatella oman kaupunkisi mensalaisia? Ota yhteyttä testivastaavaan, välitämme
haastattelupyynnöt mielellämme eteenpäin paikallisosastoille.

Tutkimus: Peruskoulu ei tue lahjakkaita oppilaita riittävästi (Marika Laine, Turun yliopiston
opettajankoulutuslaitos) http://www.mensa.fi/files/Gradu_Tutkimusosan_tiivistelma_MarikaLaine.pdf

Tutkimus: Peruskoulu ei tue lahjakkaita oppilaita riittävästi

26.04.2012 klo 11:17

Lehdistötiedote 26.4.2012

Suomalainen perusopetus ei ota lahjakkaiden lasten tarpeita huomioon. Älykkäät lapset menestyvät koulussa harvoin kykyjensä edellyttämällä tavalla ja älykkäät lapset eivät koe saaneensa riittävästi tukea peruskoulussa.

Lahjakkuudet jäävät tunnistamatta
Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen ja Suomen Mensa ry:n tutkimuksessa selvitettiin älyllisesti lahjakkaiden oppilaiden kokemuksia peruskoulussa saadusta tuesta. Tutkimuksen toteutti pro gradu -työnään Marika Laine.

Tutkimuksen mukaan lahjakkaat lapset eivät koe saaneensa riittävää tukea kouluaikanaan ja opettajien taidot lahjakkaiden lasten tunnistamiseksi ovat heikot.

- Tämä on tutkimustuloksena merkittävä, kun pohditaan lahjakkaiden oppilaiden syrjäytymistä sekä perustuslain ja perusopetussuunnitelman toteutumista opetuksessa, toteaa Laine.

Älykäs lapsi on erityislapsi
Usein ajatellaan, että älykäs lapsi menestyy koulussa ilman erityistä tukeakin. Osalla näin toki on, mutta on myös paljon lapsia, joiden älykkyys peittyy keskittymisvaikeuksiin tai häiriökäyttäytymiseen. Erityislahjakkuus saattaa siis myös rajoittaa oppimista. Jo pelkkä lahjakkuuden tunnistaminen suurissa ryhmissä on vaikeaa. Luokanopettajat kohtaavat työssään valtavan haasteen ja älykkään lapsen koulumenestys voi riippua yksittäisen luokanopettajan taidoista ottaa erityistilanne huomioon.

- Älyllisesti lahjakkaiden saaman tuen vähäisyys herättää ajatuksia paitsi siitä, että opettajien taidot tunnistaa ovat heikot, mutta myös siitä, miksi vain yksittäiset opettajat huomioivat lahjakkaat oppilaat, pohtii Laine.

Jokainen yksittäinen opettaja on avainhenkilö lahjakkaan lapsen koulunkäynnissä. Opettajien lahjakkaiden tunnistamiskyvyissä on eroja, mutta myös opettajien keskinäinen vuorovaikutus saattaa tutkimuksen mukaan olla yhä puutteellista.

- Mahdollisesti heikko tiedonkulku on syynä siihen, että tieto lahjakkaiden erityistarpeista ei siirry opettajalta toiselle. Monissa kouluissa järjestetään tiedonsiirtopalaverit lukuvuoden vaihtuessa. Näissä palavereissa puhutaan yleensä vain heikoista oppilaista, mutta myös lahjakkaat oppilaat tulisi huomioida, sanoo Laine.

Ratkaisu erityisopetuksen resursseista?
Luokanopettajien kiire on tosiasia ja se saattaa olla selityksenä lahjakkaille oppilaille tarjotun tuen vähäisyyteen.

Laineen mukaan ratkaisun olisikin löydyttävä erityisopetuksen resursseista, joita olisi lisättävä lahjakkaiden huomioimiseksi.

- Lahjakkaat oppilaat ovat heikkojen oppilaiden ohella tärkeä ryhmä, joka tarvitsee erityistä tukea koulunkäyntinsä tueksi. Erityisopetusta suunniteltaessa tulisi huomioida heikkojen lisäksi lahjakkaat oppilaat ja luoda heitäkin varten omat henkilökohtaiset opetussuunnitelmat.

Laineen mukaan olennaista on huomioida heidän erityispiirteensä, sillä lahjakkaidenkaan lasten joukko ei ole homogeeninen.

Taustatietoa tutkimuksesta
Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena avoimena kyselytutkimuksena keväällä 2011. Tutkimusjoukko koostui Suomen Mensa ry:n 17-24 -vuotiaista jäsenistä. Sekä tutkimus kokonaisuudessaan että tiivistelmä tuloksista ovat ladattavissa Suomen Mensan verkkosivuilta.


Lisätiedot
Tiivistelmä tutkimuksesta
http://www.mensa.fi/files/Gradu_Tutkimusosan_tiivistelma_MarikaLaine.pdf

Tutkimus kokonaisuudessaan
http://www.mensa.fi/files/Gradu_MarikaLaine.pdf

Tutkimuksen toteuttaja
Marika Laine
050 3055 544
marika.e.laine@gmail.com

Suomen Mensa ry
Kaj Lindholm, puheenjohtaja
050 5224 720
kaj.lindholm@mensa.fi

www.mensa.fi

Suomen Mensa ry
Mensa on kansainvälinen järjestö, jonka toiminnan tarkoituksena on älykkyyden tunnistaminen ja kehittäminen ihmisyyden hyväksi, älykkyystutkimuksen tukeminen sekä älyllisen ja sosiaalisen ympäristön tarjoaminen jäsenilleen. Mensan jäseneksi voi liittyä jokainen, joka saavuttaa älykkyystestissä paremman tuloksen kuin 98% väestöstä. Suomen Mensa on väkilukuun suhteutettuna suurin koko maailmassa. Suomen Mensa ry on riippumaton aatteellinen yhdistys. Mensa järjestönä ei ota kantaa yhteiskunnallisiin, poliittisiin tai uskonnollisiin asioihin.

Apurahoja älykkyyden ja lahjakkuuden tutkimiseen

15.04.2012 klo 19:44

Suomen Mensa ry jakaa apurahoja korkeakouluopiskelijoiden lopputöille, jotka liittyvät älykkyyden tai lahjakkuuden tutkimiseen. Apurahoja myönnetään vuosittain enintään kolme hakemuksista riippuen ja yksittäisen apurahan suuruus päätetään vuosittain. Apurahaa voi hakea myös takautuvasti kuluvan vuoden aikana valmistuneelle lopputyölle. Apurahan maksamisen ehtona on lupa julkaista lopputyö Suomen Mensa ry:n nettisivuilla ja apuraha maksetaan, kun valmis lopputyö on toimitettu yhdistykselle PDF-muotoisena. Yhdistys varaa oikeuden käyttää tutkimuksia ja niiden tuloksia omassa toiminnassaan ja viestinnässään.

Vuoden 2012 apurahat julkistetaan haettavaksi kansainvälisenä älykkyyspäivänä 29.9.2012.

Suomen Mensa ry:n jäsenistä on toteutettu profilointiprojekti, jossa kevään 2008 aikana kerättiin 20-sivuisen postikyselyn avulla laaja tietopaketti mensalaisista. Kyselyssä käytettiin hyväksi kansallisia väestökyselyitä sekä kansainvälisesti paljon käytettyjä ja toimiviksi havaittuja itseraportointimittareita. Aineisto on saatavilla yhdistyksen hallituksen päätöksellä erilaisiin tutkimustarkoituksiin myös Mensan ulkopuolisille tutkijoille ja siitä on mahdollista tehdä artikkeleita tieteellisiin julkaisuihin. Lisätietoja profilointiprojektista: http://www.mensa.fi/sivu.php/mensalaisuus

Mensa-palkinto 2011 neurokirurgi Juha Hernesniemelle

05.11.2011 klo 20:35

Suomen Mensa ry on luovuttanut vuoden 2011 Mensa-palkinnon neurokirurgi Juha Hernesniemelle.

Professori Hernesniemi toimii ylilääkärinä Helsingin seudun yliopistollisen keskussairaalan neurokirurgian klinikalla, ja on tunnettu osaamisestaan vaikeiden aivojen verisuoniepämuodostumien ja kasvainten  leikkaushoidossa. Hän on kehittänyt monia leikkausmenetelmiä, joiden avulla entistä useampi on saanut mahdollisuuden jatkaa aktiivista elämäänsä.

Hernesniemi hyödyntää työssään erityislaatuista osaamistaan tarmokkaasti.  Hän on kehittänyt omia taitojaan johdonmukaisesti vuosikymmeniä suorittaen aivokirurgian vaativimpia leikkauksia tuhansittain erinomaisin tuloksin.

Hernesniemi jakaa tietoaan ja siirtää osaamistaan tulevaisuuden tekijöille. Hän kouluttaa jatkuvasti alan huippukirurgeja eri puolilla maailmaa ja isännöi säännöllisesti kansainvälisiä koulutuksia HYKS:n neurokirurgian klinikalla Töölön sairaalassa.  Vuodesta 1997 on HYKS:n Neurokirurgian Klinikalla vieraillut 1.500 ulkomaalaista neurokirurgia. Juha Hernesniemi on maailman johtavien neurokirurgien järjestön World Academy of Neurological Surgeons perustajajäsen.

Hernesniemi on neurokirurgina maailman huipputasoa ja hänen työnsä on maailmanlaajuisesti merkittävää neurokirurgian kehityksessä. Suomen Mensa ry arvostaa neurokirurgi Juha Hernesniemen työtä ja haluaa siksi antaa hänelle julkisen tunnustuksen.

Mensa on kansainvälinen järjestö, jonka toiminnan tarkoituksena on älykkyyden tunnistaminen ja kehittäminen ihmisyyden hyväksi, älykkyystutkimuksen tukeminen sekä älyllisen ja sosiaalisen ympäristön tarjoaminen jäsenilleen.

Mensa-palkinto myönnetään henkilölle, ryhmälle tai yhteisölle, jonka Suomen Mensa ry katsoo merkittävästi edistäneen niitä asioita, joiden puolesta Mensa toimii. Näitä asioita ovat muun muassa lahjakkuuden ja älykkyyden tunnistaminen ja niiden käyttö.

Lisätietoja:
Suomen Mensa ry:n hallituksen puheenjohtaja Kaj Lindholm, kaj.lindholm@mensa.fi, puh. 050 522 4720
Stipendilautakunnan puheenjohtaja Antti Pekola, antti.pekola@mensa.fi, puh. 041 435 9703

Kansainvälinen älykkyyspäivä 1.10.2011

31.08.2011 klo 17:17

Vuosittaista älykkyyspäivää vietetään tänä vuonna lauantaina 1.10.2011. Tällöin Mensa järjestää älykkyystestejä samanaikaisesti noin 25 maassa, Suomi mukaan luettuna. Päivän tarkoituksena on tuoda esille tieteellisten älykkyystestien merkitys älykkyyden tunnistamisessa. Mensan järjestämä testi ei mittaa yksittäisten älykkyyden osa-alueiden lahjakkuuksia, vaan ns. g-faktoria eli yleisälykkyyttä.

"Mensa on kansainvälinen järjestö, jonka toiminnan yhtenä tarkoituksena on älykkyyden tunnistaminen. Suomen Mensa ry:n järjestämä älykkyystesti on eräs tapa laajentaa käsitystä  itsestään ja omista kyvyistään.”, Suomen Mensan puheenjohtaja Kaj Lindholm toteaa.

Tänä vuonna kansainvälinen Mensa täyttää 65 vuotta. Suomen Mensa on, 45 vuoden iällään, yksi vanhimmista kansallisista mensoista. Maailmassa on mensalaisia 110 000, joista Suomessa väkilukuun nähden eniten, 2500. Suomen Mensalla on 15 paikallisosastoa – suunnilleen maakuntajaon mukaisesti.

"Toivotamme mielellämme älykkyydestään kiinnostuneet tervetulleeksi suureen testitapahtumaan.", Kaj Lindholm jatkaa. Valtakunnallisen testipäivän testit löytyvät Mensan sivuilta http://www.mensa.fi/sivu.php/testikalenteri. Testejä pidetään noin 20 paikkakunnalla. Testiin ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. Testimaksu, 30€, maksetaan käteisellä. Testiin tulijan alaikäraja on 16 vuotta. Ota mukaan henkilötodistus.
Toimittajille testi on ilmainen, kun he tekevät jutun Mensasta.

Tervetuloa testiin!

SUOMEN MENSA

Lisätietoja:
http://www.mensa.fi/ ja http://www.intelligenceday.org/en/intelligence-day/
sekä:
Testivastaava Antti Pekola, e-mail: antti.pekola@mensa.fi, puh: 041 435 9703
Tiedottaja Marjo Jaatinen, e-mail: tiedottaja@mensa.fi, puh: 044 520 2050

Mensalle uusi puheenjohtaja

13.12.2010 klo 22:38

Suomen Mensa ry valitsi syyskokouksessaan uuden puheenjohtajan. Vuoden 2011 alusta puheenjohtajana toimii Kaj Lindholm. Lindholm on aikaisemmin toiminut Mensan Varsinais-Suomen paikallisosaston puheenjohtajana. Mensalla on tällä hetkellä Suomessa yli 2500 jäsentä. Mensa jatkaa aktiivista toimintaansa älykkyyden tunnistamisen ja tukemisen parissa.

Vuoden 2010 Mensa-palkinto Neil Hardwickille

23.11.2010 klo 7:55

Mensa palkitsi Neil Hardwickin

Suomen Mensa ry on myöntänyt 20.11.2010 Mensa-palkinnon ohjaaja, kirjailija Neil Hardwickille. Palkinto myönnetään vuosittain merkittävästä työstä, joka tukee Mensan pyrkimyksiä esimerkiksi älykkyyden ja lahjakkuuden tunnistamista ja kehittämistä.

Palkinto annettiin Neil Hardwickille tunnustuksena pitkäaikaisesta työstä suomalaisen kulttuurin hyväksi. Hardwick on moniosaaja, joka on kuvannut suomalaista kulttuuria syvällisesti, terävästi ja lämmöllä lukuisissa näytelmissä, kirjoissa ja elokuvissa. Suomen Mensa arvostaa suuresti Neil Hardwickin elämäntyötä ja tahtoo siksi myöntää hänelle julkisen tunnustuksen.

Mensa on kansainvälinen järjestö, jonka toiminnan tarkoituksena on älykkyyden tunnistaminen ja kehittäminen ihmisyyden hyväksi, älykkyystutkimuksen tukeminen sekä älyllisen ja sosiaalisen ympäristön tarjoaminen jäsenilleen.

Lehdistötiedote Hymy-oikeudenkäynnin tuomiosta

28.09.2010 klo 15:40

HYMY-lehden entinen päätoimittaja tuomittiin sakkoihin Mensan jäsenluettelon julkaisemisesta

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi Hymyn entisen päätoimittajan sakkoihin yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä. Hymy julkaisi artikkelin Mensan jäsenluettelosta kesällä 2008. Mensan sääntöjen mukaan jäsenluettelo on salainen. Suomen Mensa ry ei ollut asiaomistajana kyseisessä oikeudenkäynnissä, mutta on tuomioon tyytyväinen jäsenistönsä puolesta.

Lisätietoja antavat Mensan tiedottaja Jari Nykänen, puh. 041 4619 147, jari.nykanen(at)mensa.fi ja asianomistajien osalta asiamies OTL Veikko Leskelä, puh 0400 816 063, lakitieto(at)gmail.com.

Suomen Mensan tiedote HYMY-oikeudenkäyntiin

15.06.2010 klo 12:02

Lehdistötiedote

Suomen Mensa ry ei ole asianosaisena HYMY-lehteä vastaan

HYMY julkaisi luvatta Suomen Mensan jäsenluettelon kesällä 2008. Mensan sääntöjen mukaan jäsenluettelo ei ole julkinen. Joillekin jäsenille tiedon julkaiseminen on aiheuttanut merkittävää haittaa yksityis- tai työelämässä.

Syyttäjä on ajamassa asiaa, jossa rikoksesta epäiltyjä syytetään henkilörekisteririkoksesta ja yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä. Oikeudenkäynnissä syytteeseen yhtyneet 18 mensalaista vaativat oikeudessa vahingonkorvausta. Asia on esillä syksyllä Helsingin käräjäoikeudessa.

Suomen Mensa ei ole asianosaisena oikeudenkäynnissä.

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Lasse Henritius,
Puh. 040 549 3588,
lasse.henritius@mensa.fi

Tiedottaja Jari Nykänen,
Puh. 041 4619 147,
jari.nykanen@mensa.fi

Vuoden 2009 Mensa-palkinto jaettu

19.11.2009 klo 14:40

Suomen Mensa ry on 14.11.2009 Hämeenlinnassa pidetyssä  syyskokouksessaan palkinnut yhdistyksen vuosittaisella tunnustuspalkinnolla, Mensa-palkinnolla, toimittajat Taneli Heikka ja Katja Boxberg.

Mensa-palkinto myönnetään henkilölle, ryhmälle tai yhteisölle, jonka Suomen Mensa ry katsoo merkittävästi edistäneen niitä asioita, joiden puolesta Mensa toimii. Näitä asioita ovat mm. lahjakkuuden ja älykkyyden tunnistaminen ja niiden käyttö.

Taneli Heikka ja Katja Boxberg ovat kirjassaan ’Lumedemokratia’ esittäneet terävää, raikasta ja kuvia kumartamatonta yhteiskuntakritiikkiä suomalaisen yhteiskunnan tilasta. Kirjoittajat eivät ole kritiikissään olleet minkään aatesuunnan puolella, vaan ovat tarkastelleet suomalaisen yhteiskunnan taloudellisia ja yhteiskunnallisia rakenteita puolueettomasti. Kirjoittajien kritiikki ei ole vain arvostelua, vaan se on rakentavaa ja siinä esitetään monia toteuttamiskelpoisia parannusehdotuksia. Kirja on kuin raikas tuulahdus, joka tuulettaa ummehtunutta ilmapiiriä.

Suomen Mensa ry katsoo Heikan ja Boxbergin käyttäneen älykkyyttään ’Lumedemokratiassa’ yhteiskunnallisten epäkohtien, niiden syiden ja seurausten analysointiin. Mensa järjestönä ei ota kantaa poliittisiin tai yhteiskunnallisiin asioihin. Tässä tapauksessa haluamme tunnustaa rohkean ja poikkeuksellisen lähestymistavan asiaan, joka edesauttaa yhtä Mensan perusajatusta: älykkyyden käyttöä ihmisyyden hyväksi.


Mensa on kansainvälinen järjestö, jonka tarkoituksena on älykkyyden tunnistaminen ja kehittäminen, älykkyystutkimuksen tukeminen sekä älyllisen ja sosiaalisen ympäristön tarjoaminen jäsenilleen. Suomen Mensa ry on riippumaton aatteellinen yhdistys ja kuuluu kansainväliseen Mensaan. Kansallisia järjestöjä on maailmalla 46 maassa. Mensalaisia on koko maailmassa yhteensä noin 100 000 ja Suomessa noin 2 300 henkilöä.Lisätietoja:
Suomen Mensa ry
puheenjohtaja Lasse Henritius
puh: 040-549 3588, lasse.henritius@mensa.fi

Ihmiskalenteri 2010

17.07.2009 klo 10:20

Suomen Mensa Ry on suunnitellut ja toteuttanut Ihmiskalenteri 2010 -seinäkalenterin. Kalenterissa esiintyvät mallit ovat Mensan jäseniä Suomesta. Kalenteri on A3-kokoinen tyylikäs ja laadukas kokonaisuus. Lisätiedot kalenterista, kuvia ja tilausohjeet löytyvät netistä osoitteesta http://www.mensa.fi/kalenteri.

Vuoden 2008 Mensa-palkinto Vesa Nissiselle

02.11.2008 klo 17:28

Lehdistötiedote 2.11.2008

Mensa-palkinto Vesa Nissiselle
Älyllinen stimulointi johtamisen voimavarana

Suomen Mensa on 1.11.2008 Lahdessa pidetyssä syyskokouksessaan palkinnut Vesa Nissisen vuosittain jaettavalla Mensa-palkinnolla. Everstiluutnantti, kasvatustieteen tohtori Nissinen sai palkinnon ansioistaan johtajuuden ja esimiestyön kehittäjänä.

*Luottamusta, innostusta, arvostusta ja oppimista*

Älykkäiden järjestö Mensa palkitsee vuosittain yhteiskunnallisesti ansioituneen henkilön, ryhmän tai yhteisön, joka on toiminnallaan edistänyt älykkyyden tunnistamista, tutkimusta tai kehittämistä.

Vesa Nissinen tunnetaan syväjohtajuuden kehittäjänä. Nissisen elämäntyön perusteina ovat luottamuksen, innostuksen, arvostuksen ja oppimisen arvot. Niin nykyisissä tehtävissään Maanpuolustus­korkeakoulun Koulutustaidon laitoksen johtajana kuin lukuisissa muissakin yhteisöissä Nissinen on edistänyt näiden arvojen toteutumista sekä korostanut jatkuvan oppimisen ja vuorovaikutuksen tärkeyttä organisaation toiminnalle.

Helsinkiläinen Nissinen toimii virkatyönsä ohella myös hallituksen puheenjohtajana ja päävalmentajana Deep Lead Oy:ssä sekä Lapin Yliopiston johtamisen ja esimiesvalmennuksen dosenttina.

*Älyllisestä stimuloinnista hyötyy koko organisaatio*

Suomen Mensa tahtoo palkita Nissisen pitkäaikaisesta työstään, koska Nissinen on onnistunut nostamaan ihmisten yksilöllisen kohtaamisen yhdeksi tärkeäksi osaksi esimiestyötä. Lähes jokainen aikuinen on jollakin elämänsä osa-alueella tekemisissä johtajien ja esimiesten kanssa. Inhimillisyyden tuominen osaksi onnistunutta esimiestyötä tukee erinomaisesti yhtä Mensan päätavoitetta: älykkyyden kehittämistä ihmisyyden hyväksi.

–  Olen työssäni tavannut kymmenittäin johtamiseen liittyviä -ismejä. Poikkeuksellisesti juuri Nissisen mallissa ihminen joutuu syvällisesti tarkastelemaan omaa itseään, tunnustamaan omat virheensä ja sitä kautta pyrkimään kehittymään ei ainoastaan johtajana vaan myös ihmisenä, toteaa Suomen Mensan puheenjohtaja Lasse Henritius

–  Parasta on, kun ihminen oppii oppimista. Tähän voivat antaa esimerkkinsä niin johtaja, työyhteisön esimies, perheenisä ja -äiti kuin luokanopettajakin – oikeastaan kuka tahansa vain muistamalla, että toinen ihminen on erilainen, hänen näkemyksensä ovat tärkeitä ja että potentiaalia on paljon jokaisessa meistä. Ihmisten välisestä avoimesta vuorovaikutuksesta seuraa todellinen oppiminen, jatkaa Henritius.

*Johtajan tehtävä on kaivaa voimavarat esiin*

Vesa Nissinen korostaa työssään koko työyhteisön yhteistä vastuuta. Esimies ei ole yli-ihminen, eikä pysty yksin luomaan rakentavaa vuorovaikutusta. Jokaisen on oivallettava oma vastuunsa vuorovaikutuksesta ja sen tuottamista vaikutuksista omassa lähiympäristössään. Yhteisö on vahvimmillaan silloin, kun sen jokaisella jäsenellä on oma tärkeä roolinsa siinä. Johtajuuden ensisijainen tavoite on saada voimavarat käyttöön jokaisesta yksilöstä.

–  Syväjohtaminen on selkeä, mutta äärimmäisen vaativa näkökulma ihmisenä olemiseen ja toimimiseen. Sitä ei voi soveltaa ”puolivaloilla” tai muun ohella, sanoo Vesa Nissinen. Syväjohtaminen toimii vain silloin, kun siihen uskaltaa heittäytyä täydellisesti – ja se ei ole helppoa.

–  Deep Lead perustettiin aikanaan mahdollistamaan tärkeimmän tavoitteemme toteuttaminen, eli suomalaisen yhteiskunnan menestyksen varmistaminen kehittämällä valmiuksia tavoitteelliseen vuorovaikutukseen. Mensa-palkinto on mielestäni osoitus siitä, että laajan valmentajakuntamme työ, sen laatu ja tarkoitus on ymmärretty oikein. Syväjohtamisen soveltaminen myös puolustusvoimien johtajakoulutuksessa antaa osaltaan suomalaiselle nuorisolle mahdollisuuden vapautua menneisyyden myyteistä, jatkaa Nissinen.

– Oppiminen ja ihmisten välinen vuorovaikutus ovat koko elämän mittakaavassa työn, perheen ja onnellisuuden polttopisteessä.


Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Suomen Mensa ry

Suomen Mensalla uusi puheenjohtaja

08.05.2008 klo 2:33

Lehdistötiedote 8.5.2008

Suomen Mensalle valittiin uusi puheenjohtaja

Suomen Mensan vuosittaisessa kevätkokouksessa käytiin tänä vuonna puheenjohtajavaali, jossa uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Lasse Henritius.

Muutaman vuoden ajan Suomen Mensassa on ollut teemana ”Yhdessä tekemisen Mensa”, mikä on näkynyt eri puolilla maata järjestettyjen jäsentapahtumien lisääntymisenä, yhdistyksen kokousten osallistujamäärien kasvuna sekä jäsenten aktiivisena verkostoitumisena. Vuonna 2006 Suomen Mensa täytti 40 vuotta ja juhlavuoden aikana järjestettiin pääkaupunkiseudulla mm. mensalaisten töitä esitellyt taidenäyttely sekä älykkyyttä käsitteleviä luentoja.

- Oman puheenjohtajakauteni aikana haluaisin tuoda Mensaa aktiivisesti mukaan älykkyyteen liittyviin keskusteluihin sekä nostaa esiin erityisesti lasten ja nuorten älykkyyden tunnistamiseen ja potentiaalin hyödyntämiseen liittyviä haasteita, visioi Henritius.

- Koska meillä mensalaisilla on vain yksi varmasti tiedetty yhteinen ominaisuus, älykkyys, löytyy joukostamme useiden eri alojen osaajia sekä älykkyyttään hyvin erilaisin tavoin hyödyntäviä henkilöitä. Toivoisinkin eri aloja edustavien yhteisöjen, instituutioiden, oppilaitosten ja yliopistojen ottavan meihin aiempaa aktiivisemmin yhteyttä, jotta voisimme etsiä yhteistyömalleja, Henritius jatkaa.


Lisätietoja:
Lasse Henritius, Suomen Mensan puheenjohtaja, puh: 040 549 3588, lasse.henritius@mensa.fi.

Kuvamateriaalipyynnöt sekä Mensan lehdistömateriaalit:
Suomen Mensan tiedottaja, tiedottaja@mensa.fi.Lasse Henritius lyhyesti
Lasse Henritius on 41-vuotias vantaalainen, joka viettää vapaa-aikansa vaimonsa sekä kahden lapsensa kanssa harrastaen mökkeilyä ja kalastusta. Koulutukseltaan Lasse Henritius on MBA ja tällä hetkellä hän työskentelee Baronassa. Ennen erikoistumistaan henkilöstöjohtamiseen hän on ehtinyt kerätä työkokemusta mm. sosiaali-, ravintola-, turvallisuus- ja logistiikka-alalta.

Suomen Mensa lyhyesti
Mensa on kansainvälinen järjestö, jonka toiminnan tarkoituksena on älykkyyden tunnistaminen ja kehittäminen, älykkyystutkimuksen tukeminen sekä älyllisen ja sosiaalisen ympäristön tarjoaminen jäsenilleen. Suomen Mensa on perustettu vuonna 1966. Tänä päivänä jäseniä on noin 2250, joista miehiä on n. 70 % ja naisia 30 %. Viime vuosina Suomen Mensan jäsenmäärä on kasvanut jatkuvasti aktiivisen testaamisen tuloksena ja tänä päivänä Suomen Mensa on maailman suurin, kun yhdistyksen jäsenmäärä suhteutetaan maan asukasmäärään. Mensalla on Suomessa 16 paikallisosastoa ja vuosittain järjestetään yli 400 jäsentapahtumaa eri puolilla maata. Suomessa Mensan jäseneksi voi liittyä jokainen, joka saavuttaa Mensan järjestämässä yleistä älykkyyttä mittaavassa testissä paremman tuloksen kuin 98 % väestöstä.

Tilaa Raapaleantologia

23.11.2007 klo 9:39

Kansainvälinen älykkäiden yhdistys Mensa perustettiin vuonna 1946 ja sen valtakunnallinen jäsenjärjestö Suomen Mensa ry. 20 vuotta tämän jälkeen, vuonna 1966. 40-vuotisjuhlavuotena ja 2000:nnen jäsenen kunniaksi Suomen Mensa järjesti jäsenilleen pienoisnovellien kirjoituskilpailun. Tähän kokoelmaan on valittu palkitut sekä edustava otos jäsenkunnan lähes 200 kilpailutyön joukosta.

Raapale-piennovellit ovat lyhyydestään huolimatta tarinoita, joista löytyy alku ja loppu sekä ajatusta aivan yhtä paljon kuin missä tahansa täysimittaisessa novellissa. Tarkoin säännelty pituus pakottaa tiiviiseen ilmaisuun, jota usein ryydittää hurtti huumori sekä yllättävä loppuratkaisu.


Tilausohjeet löytyvät osoitteesta http://www.tietotila.com/antologia/

Vuoden 2007 Mensa-palkinto Johan Venniselle

11.11.2007 klo 7:21

Vuoden 2007 Mensa-palkinto Johan Venniselle

Lue myös juttu Johan Vennisestä Mensalainen-lehdessä tästä: http://www.mensa.fi/files/venninen.pdf ! Mensalainen on Suomen Mensa ry:n jäsenille kuusi kertaa vuodessa jaettava lehti.

Lehdistötiedote, julkaisuvapaa 10.11.2007 klo 20:00


Yksinäinen, sokea vanhus rakentaa puutarhan korkealle kalliolle, räjäyttää kallioon perunakellarille paikan tai soutaa merellä tietäen täsmälleen, mihin on menossa. Mahdotontako? Ei Johan Venniselle, joka näkee elämänsä vastoinkäymiset haasteina ja mahdollisuuksina.

Suomen Mensa ry pyrkii vuosittain palkitsemaan huomionosoituksella yhteiskunnallisesti ansioituneen henkilön, ryhmän tai yhteisön, joka on toiminnallaan merkittävästi edistänyt Mensan tärkeinä pitämiä asioita. Vuoden 2007 palkinnon saa Johan Venninen, joka on pystynyt älykkyyttään käyttäen tekemään elämästään itsensä näköistä monista vastoinkäymisistä huolimatta.

Johan Venninen syntyi vuonna 1909 köyhään perheeseen, eikä hänellä ollut mahdollisuutta käydä kouluja. Tapaturmat veivät näönkin lopullisesti 1950-luvun taitteessa. Tästä huolimatta Venninen kouluttautui hierojaksi ja on elänyt täyttä elämää työnsä ja harrastustensa parissa.

Itsensä näköisen elämän rakentaminen on vaatinut Venniseltä poikkeuksellista kekseliäisyyttä ja ongelmien ratkaisukykyä. Kun myyrät haittasivat kasvimaan pitoa, niin hän päätti rakentaa kasvimaan korkean kallion laelle. Mullan kantaminen ylös kalliolle oli kuitenkin vanhukselle työläs tehtävä, joten hän päätti suunnitella ja rakentaa sitä varten vinssin. Perunakellaria varten Venninen räjäytti kallioon tilan, josta tulikin lopulta monen huoneen varasto. Erään räjäytyksen jälkeen selvisi, että hän oli puhkaissut vesisuonen. No, Venninen päätti rakentaa paikalle kaivon. Merellä suunnistamiseen Venninen käyttää apunaan mm. radiolähettimien signaalien katvealueita. Kotirannan läheisyyden ja suunnan hän tietää kahden omatekoisen äänilähteen avulla.

Johan Venninen on erinomainen esimerkki siitä, miten älykkyyttä voi käyttää hyvän, itsensä näköisen elämänsä rakentamiseen ja vastoinkäymisten voittamiseen.


Lisätietoja:

YLEn dokumentit: http://yle.fi/dokumenttiuusinnat (Johan on Venninen, Vesille Vennisen mieli)

http://www.mensa.fi/
Suomen Mensa ry:n puheenjohtaja Kari Heikkilä: puh: 040 8722821, email: kari.heikkila@mensa.fi

Vuoden 2006 Mensa-palkinto kuopiolaisille poliiseille

20.11.2006 klo 16:48

Vuoden 2006 Mensa-palkinto kuopiolaisille poliiseille

Lehdistötiedote, julkaisuvapaa 18.11.2006 klo 20

Suomen Mensa pyrkii vuosittain palkitsemaan huomionosoituksella yhteiskunnallisesti ansioituneen henkilön, ryhmän tai yhteisön, joka on toiminnallaan merkittävästi edistänyt niitä asioita, joiden puolesta Mensa toimii. Vuoden 2006 palkinnon saavat vanhempi konstaapeli Marko Kilpi ja ylikonstaapeli Eero Wetzell Kuopion poliisista.

Kilpi ja Wetzell ovat omien toimiensa ohessa suunnitelleet ja tuottaneet kaksi sanomallisesti merkittävää TV-filmiä: Viimeinen kaahaus ja Piispaa kyydissä.

Erityisen merkittävä ansio on elokuvalla Viimeinen kaahaus. Sen alkusysäyksenä oli 24.8.2002 Kuopion Väinölänniemellä tapahtunut, kuolemaan johtanut auto-onnettomuus. Elokuva puuttuu vakavaan, pohdiskelevaan sävyyn nuorten ajajien järjettömiin ylinopeuksilla ajamisiin. Kaahaukseen liittyvät arvot tulevat jostain, ne periytyvät jätkäporukoissa edelleen ja säilyvät joillain kuljettajilla pitkälle keski-ikään. Kyseessä on kansantaudinomainen ongelma. Joka vuosi noin 100 ihmistä kuolee järjettömän ylinopeuden seurauksena. Vaikeasti vammautuvia on vuosittain satoja.

Kilven ja Wetzellin dokumentti toimii tehokkaasti Suomen Mensan korkealla pitämien arvojen puolesta. Se taistelee järjettömyyttä vastaan ja korostaa yksilön oman ajattelun ja vastuun merkitystä.

Ohjelma Piispaa kyydissä laittaa piispa Wille Riekkisen kohtaamaan arjen pahuuden Kuopion yössä. Ohjelma on pohdiskelevampi ja etsivämpi kuin Viimeinen kaahaus.

Kumpikin näistä ohjelmista osoittaa hyvää älyn käyttöä ja ajattelua, tavallisten ihmisten parissa, arjen keskellä.  Viimeinen kaahaus on selkeä vastaus ongelmaan: Mitä tehdä kun nuori ihminen kuolee järjettömässä onnettomuudessa? Kynttilät ja kukat eivät riitä. Pitää löytää keinoja estää mahdollisimman monta vastaavaa onnettomuutta tulevaisuudessa. Siihen tehty ohjelma on sinänsä puhutteleva, tehokas väline. Piispaa kyydissä taas osoittaa, että hyvän ja pahan pohtiminen ei kuulu pelkästään yliopiston tutkijakammioihin tai filosofien norsunluutorneihin vaan arkeen – sinne missä hyvää ja pahaa tapahtuu.

Palkitut eivät ole tyytyneet vain ajelehtimaan tapahtumien mukana ja tarkkailijana. He ovat käyttäneet älyään etsiäkseen vaikeaan ongelmaan ratkaisun ja pohtimalla syvällisesti ihmiselon kannalta tärkeitä arvoja.

Lisätietoja:

http://www.kuopionpoliisi.fi, http://www.mensa.fi/ sekä:

Puheenjohtaja Kari Heikkilä: puh: 040 772 5822, email: kari.heikkila@mensa.fi
Tiedottaja Frank Ryhänen, puh: 050 936 0476, email: tiedottaja@mensa.fi.

Alivaltiosihteeristä vuoden 2005 Mensa-palkinnon saaja

13.12.2005 klo 12:08

Suomen Mensa pyrkii vuosittain palkitsemaan huomionosoituksella yhteiskunnallisesti ansioituneen henkilön, ryhmän tai yhteisön, joka on toiminnallaan merkittävästi edistänyt niitä asioita, joiden puolesta Mensa toimii. Vuoden 2005 palkinnon sai »Alivaltiosihteeri».                                 

Palkintovalinnallaan Suomen Mensa pyrkii nyt kannustamaan suomalaisia oivaltavaan kielenkäyttöön. »Alivaltiosihteeri» on jo vuodesta 1990 jatkuneen julkisen viranhoitonsa aikana käyttänyt hyvää suomen kieltä. Lisäksi se on tapahtunut älykkäästi ja monitasoisella huumorilla, joka on jättänyt tilaa kuuntelijan tai lukijan omillekin oivalluksille. Radio-ohjelman lisäksi Alivaltiosihteerin tekijät Simo Frangén, Pasi Heikura ja Jyrki Liikka ovat koonneet sketsejään kirjoihin, joita on julkaistu yksitoista.

Mensa itse on kansainvälinen järjestö, jonka toiminnan tarkoituksena on älykkyyden tunnistaminen ja kehittäminen ihmisyyden hyväksi, älykkyystutkimuksen tukeminen sekä älyllisen ja sosiaalisen ympäristön tarjoaminen jäsenilleen. Mensan jäseneksi voi liittyä jokainen, joka saavuttaa älykkyystestissä paremman tuloksen kuin 98 prosenttia väestöstä.

Sana mensa on latinaa ja tarkoittaa pöytää, toisaalta sana mens tarkoittaa mieltä. Järjestön nimi kuvastaa Mensaa pyöreänä pöytänä, jonka ääressä jokainen mensalainen on tasa-arvoinen riippumatta ulkoisista ominaisuuksistaan, kuten rodusta, uskonnosta, sukupuolesta, iästä, koulutuksesta, asemasta tai varallisuudesta.

Lisätietoja                                                                     

Suomen Mensa Ry:n Puheenjohtaja Kari Heikkilä
kari.heikkila@mensa.fi
040-7725 822
                                 

Erilaisten oppijoiden liitosta vuoden 2004 Mensa-palkinnon saaja

07.11.2004 klo 21:35

Lehdistötiedote, julkaisuvapaa 6.11.2004 klo 19

Suomen Mensa pyrkii vuosittain palkitsemaan huomionosoituksella yhteiskunnallisesti ansioituneen henkilön, ryhmän tai yhteisön, joka on toiminnallaan merkittävästi edistänyt niitä asioita, joiden puolesta Mensa toimii. Vuoden 2004 palkinnon sai Erilaisten oppijoiden liitto.

Erilaisten oppijoiden liitto on suomalaisten lukijärjestöjen kattojärjestö Se on kymmenen vuoden ajan pyrkinyt saada koulumaailman ja yhteiskunnan huomaamaan ns. harmaan oppimisvaikeuden ryhmän, jolla ei ole erityisoppilaan statusta koulumaailmassa. Tuon ryhmän oppimisen pulmien tulisi hoitua tavallisessa luokkatilanteessa.

Oppimisvaikeuksissa ei ole kyse vammasta tai häiriöstä, vaan erilaisesta tavasta oppia, prosessoida tietoa ja hahmottaa asioita. Väestöstä noin 20–25 prosenttia kärsii jonkinasteisista oppimisvaikeuksista.

Mensa-palkinto luovutettiin Suomen Mensan vuosikokouksen yhteydessä Hämeenlinnassa 6. marraskuuta ja sen otti vastaan Erilaisten oppijoiden liiton pitkäaikainen puheenjohtaja Airi Valkama, joka on ollut alusta asti mukana perustamassa koko lukijärjestötoimintaa Suomeen.

"Lahjakkuutta on monenlaista, koulussa erilaisuus ja kaikki erilaiset lahjakkuuden alueet tulisi huomioida ja ottaa käyttöön voimavaraksi. Tulisi varmistaa se, että kukin voi käydä koulunsa vaurioitta ja saamatta leimaa jo pienenä lapsena," kertoo pitkän uran Yleisradion aikuisopetus- ja dokumenttitoimituksessa tehnyt Valkama.

Erilaisten oppijoiden liitto on ollut tiiviisti mukana muun muassa Lukibussi-kampanjassa, joka on tarjonnut tietoa oppimisvaikeuksista. Bussit ovat kiertäneet vajaan kahden vuoden aikana kaikki Manner-Suomen maakunnat ja keränneet 34 000 vierailijaa. Lukibussien ajatus jatkuu ensi vuonna Lukineuvola-hankkeena. Tarkoituksena on perustaa lukiasiamies, jolta saisi oppimisvaikeuksista kaiken tiedon ja ohjauksen yhdestä pisteestä.

Erilaisten oppijoiden liitto perustettiin vuonna 1994 ja se rekisteröitiin vuonna 2001. Alajaostoja yhdistyksellä on 11 ja perusteilla on muutamia uusiakin. Suomen Erilaisten oppijoiden liitto on ollut vuodesta 2002 jäsenenä eurooppalaisessa lukijärjestössä EDA:ssa (European Dyslexia Association). EDA on perustettu vuonna 1987 ja siihen kuuluu 42 jäsenjärjestöä 27 maasta.

Mensa on kansainvälinen järjestö, jonka toiminnan tarkoituksena on älykkyyden tunnistaminen ja kehittäminen, älykkyystutkimuksen tukeminen sekä älyllisen ja sosiaalisen ympäristön tarjoaminen jäsenilleen. Suomen Mensa ry. on riippumaton aatteellinen yhdistys ja kuuluu kansainväliseen Mensaan. Kansallisia järjestöjä on maailmalla yli 40 maassa ja jäseniä on noin sadassa. Mensalaisia on koko maailmassa yhteensä noin 100 000 ja Suomessa noin 1 800 henkilöä.

Lisätietoja:

http://www.mensa.fihttp://www.erilaistenoppijoidenliitto.fi

Kannanotto keskusteluun älykkyydestä ja sen testaamisesta 13.8.2004

30.09.2004 klo 12:38

Lehdistötiedote 13.8.2004

Arvokas älykkyys

On harvinaista, että Suomessa käydään laajaa keskustelua älykkyydestä. Suomen Mensa on kuitenkin huolestunut siitä, että nyt käydystä keskustelusta, joka alkoi HS:n Kuukausiliitteestä 8.8., saattaa saada vääristyneen kuvan älykkyydestä ja sen testaamisesta.

Mensa on edustettuna neljässäkymmenessä maassa (lisätietoa: http://www.mensa.org). Noin sadantuhannen jäsenen joukossa on hyvin laaja kirjo maailman asukkaita. Mensan ainoa jäsenkriteeri onkin luotettavassa älykkyystestissä saavutettu testitulos, joka on yhtä hyvä tai parempi kuin 98 %:lla väestöstä.

Emme katso uskontoon, ihonväriin, sukupuoleen, ikään, yhteiskunnalliseen asemaan, varallisuuteen tai muuhun vastaavaan. Kaikki toivotetaan tervetulleiksi, ja maailmanlaajuisen järjestön sisällä kaikki ovat saman pöydän ympärillä tasa-arvoisia (lat. Mensa – pöytä).

Älykkyyden mittaaminen ei ole ongelmatonta. Älykkyystestejä on monenlaisia ja niiden luotettavuus rakentuu mm. testistä itsestään, testin luotettavasta standardoinnista, testitilaisuuteen liittyvistä järjestelyistä sekä testin pätevästä tulkinnasta. Suomen Mensa käyttää kulttuurista riippumatonta kuviopäättelytestiä, joka soveltuu luotettavasti 16 vuotta täyttäneiden testaukseen. Tulos osoittaa ns. yleisen älykkyyden määrän, joka on suhteellisen riippumaton kasvatuksesta tai koulutuksesta niissä yhteiskunnissa, joiden käyttöön testi on kehitetty. Mensan testit järjestetään standardoidulla tavalla ja ne ovat aina valtuutetun psykologin valvonnassa.

Mensa pitää älykkyyttä suurena voimavarana sekä yksilöille että kansakunnille. Älykkäät lapset ja nuoret tarvitsevat kuitenkin kannustusta ja apua, jotta pystyisivät käyttämään lahjansa itsensä ja yhteiskunnan hyväksi. Korkea ÄO voi olla myös taakka, koska koulu ja yhteiskunta eivät aina tarjoa tukea erityislahjakkaille.

Älykkyysosamäärä on vain yksi menestyksen ainesosa. Kasvatus, koulutus, ympäristö, muut lahjat, kiinnostuksen kohteet, motivoituneisuus ja valmius tehdä työtä tavoitteidensa toteuttamiseksi vaikuttavat yhdessä siihen, miten yksilön elämä kehittyy.

Mensan perustehtävä on älykkyyden tunnistaminen, sen käytön edistäminen, älykkyystutkimuksen tukeminen sekä älyllisen ja sosiaalisen ympäristön tarjoaminen jäsenilleen. Tietoa Mensasta ja testeistämme löytyy verkkosivuiltamme osoitteessa http://www.mensa.fi.

Suomen Mensa ry.


Viimeksi päivitetty 2.11.2013.

© 2022 Suomen Mensa ry