SUOMEN MENSA RY

Suomen Mensa ry   PL 792, 00101 Helsinki       Puh  050-525 2464       Sähköposti  toimisto at mensa.fi

Älykkyystestit

Mensa hankkii jäsenensä testaamalla. Testit ovat pääsääntöisesti yleisiä testitilaisuuksia, mutta myös ryhmätestauksia järjestetään pyynnöstä. Yleisiä testauksia pidetään eri puolella maata läpi vuoden.

Testiin kannattaa varata tunti aikaa ja testin hinta on 40 euroa. Mensan toimistolta voi myös tilata testilahjakortin lahjaksi. Testilahjakortti maksetaan ennen lähettämistä tilaajalle; tilaukset: toimisto at mensa.fi tai 050 525 2464.

Suomen Mensan käyttämä testi on kuviopäättelytesti, minkä ansiosta testissä menestyminen ei ole kulttuurista riippuvaista. Testin lähtökohta on, etteivät testattavan koulutus, ammatti ja muut taustatekijät olennaisesti vaikuta testitulokseen.

Mensan testi testaa vain 16 vuotta täyttäneitä henkilöitä. Testiin saapuvan on todistettava henkilöllisyytensä. Ennakkoilmoittautumista ei tarvita. Mensan testi on luonteeltaan kertatesti, joten pääsääntö on, että siihen osallistutaan vain kerran. Testattavan valmius onnistua testissä ei kuitenkaan aina ole paras mahdollinen. Siksi testin voi uusia yhden kerran. Kaksi kertaa on sitten ehdoton yläraja eikä useampaan testiin voi osallistua millään perusteella. Testitulokset ovat täysin luottamuksellisia. Mikä tahansa tulos onkin, se jää vain testattavan ja Suomen Mensa ry:n psykologin väliseksi asiaksi.

Tietoja eri paikkakunnilla järjestettävistä testeistä löytyy testikalenterisivulta, sanomalehdistä sekä oppilaitosten ilmoitustaululta.

Miten Mensa testaa

Mensa käyttää testauksessa kuviopäättelytestiä, joka on parhaita yleisen älykkyyden mittareita. Normaalijakauma eli Gaussin käyrä kuvaa älykkyyden jakautumista väestössä. Tilastomatematiikkaan liittyy termi keskihajonta, joka Suomen Mensan testeissä on 15. Kun väestön keskimääräinen älykkyysosamäärä on 100, saadaan Mensan jäsenyyden vaatimukseksi elokuussa 2007 käyttöön otetulla testillämme 131. Tämän tuloksen voi saavuttaa 2 % väestöstä.

On aina muistettava, kun keskustellaan ÄO:n numeroarvoista, että on tiedettävä käytetty keskihajonta. Suomen Mensa ry käyttää keskihajontaa 15, mutta muitakin arvoja on maailmalla käytössä.

Miksi älykkyyttä testataan

Ihmistä mitataan eri tavoin jo syntymästä lähtien. Jo vastasyntynyt vauva saa pisteytyksen ja ihmisen arviointi jatkuu läpi elämän: neuvola, koulu, puolustusvoimat, työpaikan hakeminen. Mittauksissa tutkitaan sekä henkisiä että fyysisiä ulottuvuuksia. On aina muistettava, että ihminen on psykofyysinen kokonaisuus - kaikki vaikuttaa kaikkeen.

Oma älykkyys voi kuitenkin monelle olla arka paikka. Sellainen luulo on yleinen, ettei oman älykkyyden tasoon voi vaikuttaa tai että vain huippukouluja käyneillä on mahdollisuus saavuttaa korkea älykkyys. Tutkijat ovat jatkuvasti keskustelleet älykkyyden olemuksesta ja vallalla olevan teorian mukaan älykkyys muodostuu puoleksi geneettiseltä pohjalta ja puoleksi riippuu siitä, millaisessa ympäristössä ihminen varttuu ja elää.

Ihmisarvo ei kuitenkaan riipu älykkyysosamäärästä. Huippuälykkyys ei läheskään aina korreloi elämässä menestymisen kanssa. Joidenkin tutkimusten mukaan vähän keskimääräistä älykkäämpi menestyy elämässä paremmin kuin huippuälykäs. On myös muistettava, että älykkyyden lajeja on useita. Mensan testi mittaa yleisälykkyyttä eli g-faktoria. Joku älykkyystestissä heikommin menestynyt voi olla huippukyky jonkin älykkyyden lajin osa-alueella.

Tieto älykkyysosamäärästä voi auttaa ihmistä. Tunnetaan useita tapauksia, joissa luokan häirikkö on osoittautunut älykkääksi lapseksi, joka vain tarvitsee virikkeitä rauhoittuakseen. Lapsi ei voi saada sitä viestiä ympäristön tajuttavaksi, etteivät muut ymmärrä hänen sanomaansa siksi, että hän on älykäs, kun jotkin pitävät innokasta lasta häirikkönä. Älykkyys on itsevarmuuskysymys niin hyvässä kuin pahassa. Itsensä testaaminen antaa varmuuden omasta älykkyydestä.

Testilahjakortti

Voit tilata Suomen Mensa ry:n älykkyystestilahjakortin lahjaksi tai itsellesi hintaan 38 euroa, sis. toimituskulut. Lahjakorttitilaukset sähköpostitse osoitteeseen toimisto(ät)mensa.fi tai puhelimitse 050 525 2464. Lahjakortin voimassaoloaika on yksi vuosi maksupäivästä.


Viimeksi päivitetty 12.3.2013.

© 2022 Suomen Mensa ry