SUOMEN MENSA RY

Suomen Mensa ry   PL 792, 00101 Helsinki       Puh  050-525 2464       Sähköposti  toimisto at mensa.fi

Apurahoja älykkyyden ja lahjakkuuden tutkimiseen

Suomen Mensa ry jakaa apurahoja korkeakouluopiskelijoiden lopputöille, jotka liittyvät älykkyyden tai lahjakkuuden tutkimiseen. Apurahoja myönnetään vuosittain enintään kolme ja niiden suuruus päätetään vuosittain. Apurahaa voi hakea myös takautuvasti kuluvan vuoden aikana valmistuneelle lopputyölle.

Apurahan maksamisen ehtona on lupa julkaista lopputyö Suomen Mensa ry:n verkkosivuilla ja apuraha maksetaan, kun hyväksytty lopputyö on toimitettu yhdistykselle PDF-muotoisena. Yhdistys varaa oikeuden käyttää palkittuja töitä ja niiden tuloksia omassa toiminnassaan ja viestinnässään.

Suomen Mensa ry:n jäsenistä on toteutettu profilointitutkimus. Kevään 2008 aikana mensalaisista kerättiin 20-sivuisen postikyselyn avulla laaja tietopaketti. Kyselyssä käytettiin kansallisia väestökyselyjä ja kansainvälisesti käytettyjä ja toimiviksi havaittuja itseraportointimittareita. Aineistoa voidaan luovuttaa yhdistyksen hallituksen päätöksellä tutkimustarkoituksiin myös Mensan ulkopuolisille tutkijoille ja siitä on mahdollista tehdä artikkeleita tieteellisiin julkaisuihin. Lisätietoja profilointitutkimuksesta: Mensalaisten profilointiaineisto

Vuonna 2012 Marika Laineelle myönnettiin 500€ apuraha hänen pro gradu -tutkielmastaan “Älyllisesti lahjakkaiden oppilaiden kokemukset peruskoulussa saadusta tuesta”. (pro gradu, tiivistelmä)

Seuraavan kerran apurahat julistetaan haettavaksi kansainvälisenä älykkyyspäivänä syksyllä 2013.


Viimeksi päivitetty 2.5.2013.

© 2023 Suomen Mensa ry