SUOMEN MENSA RY

Suomen Mensa ry   PL 792, 00101 Helsinki       Puh  050-525 2464       Sähköposti  toimisto at mensa.fi

Mensan historia

Miksi Mensa on olemassa?

Mensan peruskirjan mukaan Mensan tarkoituksena on inhimillisen älykkyyden olemuksen, piirteiden ja käytön tutkimuksen rohkaiseminen ja kannustavan älyllisen ja sosiaalisen ympäristön tarjoaminen jäsenilleen. Mensa tarjoaa foorumin jäsenten väliselle älylliselle ajatustenvaihdolle. Järjestön toimintaan kuuluu ajatustenvaihto luentojen, keskustelujen, julkaisujen, erityisharrastusryhmien sekä paikallisten, kansallisten sekä kansainvälisten kokousten muodossa, jäsenten mielipiteiden ja asenteiden kartoittaminen sekä Mensan sisäisten ja ulkopuolisten tutkijoiden avustaminen älykkyyttä tai Mensaa koskevissa projekteissa.

Ainoa pääsyvaatimus Mensaan on, että selviää Mensan hyväksymästä älykkyystestauksesta paremmin kuin 98% väestöstä.

Mensa-järjestön perustivat 1.10.1946 L. L. Ware ja Roland Berrill. Tarina kertoo, että vuonna 1945 nämä toisilleen tuntemattomat englantilainen opiskelija ja australialainen lakimies tapasivat junassa ja ajankuluksi keskustelivat älykkyydestä. Waren haave oli jo pitkään ollut perustaa järjestö, jonka älykkäät jäsenet toimisivat maailman rauhan ja tutkimuksen hyväksi keskenään tasaveroisina välittämättä rodusta, iästä, sukupuolesta tai sosiaaliluokasta. Juuri loppunut toinen maailmansota oli osoittanut, että maailma tarvitsi älykkäitä ihmisiä ratkaisemaan ongelmat aseisiin tarttumisen sijaan.

Berrill innostui Waren ideasta, ja 1.10.1946 kirjattiin ylös järjestön perustamiskirja. Nimi Mensa oli Berrillin keksintöä: sana on latinaa ja tarkoittaa sekä mieltä että pöytää. Kuten kuningas Arthurin hovissa juuri pyöreän pöydän ympärillä jokainen mensalainen on tasa-arvoinen.

Kansainvälisessä Mensassa jäseniä on noin satatuhatta, sataa eri kansalaisuutta. Kansallisia jäsenjärjestöjä on 46 ja kansalliseen laajuuteen pyrkiviä paikallisia Mensoja lisäksi yhdeksässä maassa. Eniten jäseniä on Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa.

Suomen Mensa

Suomessa Mensan toiminta alkoi muutaman ulkomailla Mensasta kuulleen ja testeissä käyneen aktiivisuudesta. Suomen Mensa perustettiin joulukuussa 1966 ja pitkään toiminta keskittyi pääkaupunkiseudulle. Nykyään Suomen Mensalla on 17 paikallisosastoa ympäri Suomea.

Perustamisestaan lähtien yhdistys on toiminut aktiivisesti ja sen jäsenmäärä on jatkuvasti kasvanut. Suomen Mensa ry:ssä on jäseniä yli 2000, joista noin kolmasosa asuu Helsingin Mensan vaikutusalueella. Suomen Mensa on väkilukuun suhteutettuna suurin koko maailmassa. Jäsenistä on naisia 1/3 (saman verran kuin on testiin tulijoista), ikäjakauma on 16:sta 75-vuotiaisiin, joista 25-30 -vuotiaita on eniten. Ammattinsa ja koulutuksensa perusteella mensalaiset ovat samanlaista heterogeenista porukkaa kuin suomalaiset yleensäkin.


Viimeksi päivitetty 30.12.2010.

© 2022 Suomen Mensa ry