Apurahat

Apurahat

Suomen Mensa ry jakaa apurahoja korkeakouluopiskelijoiden lopputöille, jotka liittyivät älykkyyden tai lahjakkuuden tutkimiseen.

Vuonna 2020 Suomen Mensa ry perusti yhdessä Ruotsin, Norjan ja Tanskan Mensojen kanssa Pohjoismaisen älykkyystutkimusta tukevan säätiön Nordic Mensa Fund. Opinnäytetöiden apurahoista tiedotetaan suoraan korkeakouluja ja ainejärjestöjä sekä näillä Mensan verkkosivuilla.

Nordic Mensa Fund on itsenäinen, voittoa tavoittelematon säätiö, jonka kotipaikka on Ruotsi. Säätiö tukee Pohjoismaissa tehtävää älykkyyteen liittyvää lääketieteellistä, psykologista, sosiologista ja kasvatustieteellistä tutkimusta. Säätiö voi jakaa suurempia apurahoja tutkijoille tai tutkimusryhmille sekä pienimpiä apurahoja erilaisiin hankkeisiin. Vuosittain haussa olevat apurahatyypit julkaistaan hakuilmoituksessa.

Lisätietoja säätiöstä löytyy sen verkkosivuilta (https://nordicmensafund.org) ja Facebook-sivuilta (https://www.facebook.com/NordicMensaFund).

 

Profilointiaineisto käytettävissä tutkimustarkoituksiin

Suomen Mensa ry:n jäsenistä on toteutettu laaja profilointitutkimus. Kevään 2008 aikana mensalaisista kerättiin 20-sivuisen postikyselyn avulla kattava tietopaketti. Kyselyssä käytettiin kansallisia väestökyselyjä ja kansainvälisesti käytettyjä ja toimiviksi havaittuja itseraportointimittareita.

Aineistoa voidaan luovuttaa yhdistyksen hallituksen päätöksellä tutkimustarkoituksiin myös Mensan ulkopuolisille tutkijoille ja siitä on mahdollista tehdä artikkeleita tieteellisiin julkaisuihin. Lisätietoja profilointitutkimuksesta: Mensalaisten profilointiaineisto.

Mensan aiemmat tutkimukset ja apurahat

Suomen Mensa ry on jakanut vuosittain apurahoja korkeakouluopiskelijoiden lopputöille, jotka liittyvät älykkyyden tai lahjakkuuden tutkimiseen. Apurahan maksamisen ehtona on lupa julkaista lopputyö Suomen Mensa ry:n verkkosivuilla ja yhdistys varaa oikeuden käyttää palkittuja töitä ja niiden tuloksia omassa toiminnassaan ja viestinnässään. Apurahojen määrä ja suuruus on päätetty vuosittain.

2022

Vuonna 2022 myönnettiin kaksi 500 euron apurahaa.

Ilona Tuomi: ”Äidin raskaudenaikaisen lakritsin käytön yhteys lapsen neurokognitiiviseen kehitykseen varhaislapsuudessa”(pro gradu)

Joonas Ylönen: ”THE PREDICTIVE POWER OF PSYCHOMETRIC TRAITS ON LABOUR MARKET OUTCOMES An Examination of the Perry Preschool Program’s Causal Analysis”(master’s thesis)

2021

Vuonna 2021 apurahoja ei jaettu.

2020

Vuonna 2020 apurahoja ei jaettu.

2019

Vuonna 2019 myönnettiin yksi apuraha:

Reidar Nervander: Predictors of Near Transfer Gains in Working Memory Training (pro gradu)

2018

Vuonna 2018 apurahoja ei haettu.

2017

Vuonna 2017 myönnettiin kolme 500 euron apurahaa pro gradu-tutkielmille:

Jenni Silvo: Syntymänaikaisten riskitekijöiden ja APOE polymorfismin vaikutukset kognitiivisten toimintojen pysyvyyteen: pitkittäistutkimus

Tanja Viherä: Lahjakkaiden oppilaiden tukeminen peruskoulun alaluokilla – vertaileva tutkimus luokanopettajien ja lahjakkaiden lasten vanhempien käsityksistä ja ratkaisuista

Maarit Suonpää: Suomen Mensa ry:n jäsenten oppimiseen liittyvät epistemologiset uskomukset

2016

Vuonna 2016 myönnettiin kaksi 500 euron apurahaa pro gradu-tutkielmille:

Veera Tynkkynen: Miksi alisuoriudumme koulussa? – Lahjakkaiden oppilaiden näkemyksiä (pro gradu)

Matti Grönlund: ”Tuntuu hankalalta puhua siitä, että joku on lahjakas.” Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden näkemyksiä lahjakkuudesta (pro gradu)

2015

Vuonna 2015 myönnettiin kaksi 500 euron apurahaa pro gradu-tutkielmille:

Jonathan Rasmus: Predicting study performance for one academic year at university – A comparison of the predictive validity of the Finnish matriculation examination, entrance exam and fluid intelligence
(pro gradu)

Saara Seppäläinen: ”KYLLÄHÄN NE PÄRJÄÄ.” – Erityisopettajien näkökulmia lahjakkaiden oppilaiden tukemisesta suomalaisissa peruskouluissa.(pro gradu)

2014

Vuonna 2014 Hilkka Piipposelle myönnettiin 100 euron apuraha hänen lopputyöstään: ”Älykäs luova hullu: musiikkitaiteilijan mielen monet ulottuvuudet.” (lopputyö)

2013

Vuonna 2013 myönnettiin kaksi 500 euron apurahaa pro gradu -tutkielmille:

Joona Sipi: “Päiväkodissa potentiaalisesti lahjakkaiksi tunnistettujen nuorten aikuisten vahvuuskäsitykset ja opiskelu- ja työuran rakentuminen” (pro gradu)

Mari Leppänen: “Akateemisesti lahjakkaan elämänkulku peruskoulun päättymisestä varhaiseen aikuisuuteen: koetut vahvuudet ja minäkuva” (pro gradu)

2012

Vuonna 2012 Marika Laineelle myönnettiin 500 euron apuraha hänen pro gradu -tutkielmastaan “Älyllisesti lahjakkaiden oppilaiden kokemukset peruskoulussa saadusta tuesta”. (pro gradu, tiivistelmä)