Mensa etsii ratkaisuja uuden puheenjohtajan johdolla

 

Monen muun järjestön tavoin Suomen Mensa ry on joutunut uuteen toimintaympäristöön koronaviruksen seurauksena. Voittoa tavoittelemattoman järjestön yksi perustehtävistä on älykkyyden tunnustaminen ja siihen vahvasti liittyvä älykkyystestien järjestäminen on ollut keskeytettynä jo jonkin aikaa. Vuoden 2021 alusta puheenjohtajana aloittanut porvoolainen Matti Rasinaho kertoo, että hyviä toimintamalleja etsitään.

 

– Luotettava älykkyyden testaaminen vaatii valvotut olosuhteet ja luottamuksellisen testimateriaalin käsittelyn, joten vielä toistaiseksi sitä ei voida toteuttaa etänä. Netti on kyllä pullollaan erilaisia testejä, Rasinaho toteaa. Suomen Mensan nettisivuillakin on pieni, mutta haastava testi, jolla voi kokeilla minkä suuntaisen tuloksen voisi älykkyystestistä saada. Laitteen avulla tehtävä älykkyystesti on Mensalla jo kehitteillä ja tarkoituksena on saada adaptiivinen älykkyystesti, joka vaikeutuu testattavan tason mukaan.

 

Suomen Mensa yhdessä Ruotsin, Norjan ja Tanskan Mensojen kanssa perusti viime vuonna uuden säätiön Nordic Mensa Fundin tukemaan älykkyyttä koskevaa tutkimusta. Säätiö tukee Mensan toista perustehtävää älykkyyden edistämistä ihmiskunnan hyväksi ja sen ensimmäinen tavoite on löytää ja nostaa esiin muutamalta eri alalta älykkyyttä käsittelevä vuoden tieteellinen artikkeli.

 

– Muussa toiminnassa olemmekin sitten aika samalla viivalla muiden keskikokoisten yleishyödyllisten yhdistysten kanssa, Rasinaho toteaa. Olemme viime vuoden aikana toteuttaneet kymmeniä verkkotapahtumia jäsenillemme, mutta merkittävä osa jäsenistä ei ole vielä niihin osallistunut. Kuitenkin heille, joille etätapaaminen ei ole haasteellinen muoto, korona-aika on jopa tuonut pienen parannuksen normaaliin tarjontaan verrattuna.

 

Uuden puheenjohtajan haaveena on lisätä älykkyyteen ja koulunkäyntiin liittyvää asiasisältöä sekä tarjota etäluentoja tai pienryhmiä myös suuren yleisön saataville. Mensan jäsenkunnassa on alojensa asiantuntijoita, joille on tärkeää auttaa esimerkiksi lahjakkaita lapsia opintopolulla alisuoriutumisen välttämiseksi – uskon että tällainen voisi kiinnostaa lasten vanhempia ja lasten parissa työskenteleviä, Rasinaho toteaa lopuksi.

Mensa-palkinto: Erityismaininta ilmiölle, jonka koronapandemia on tuonut esiin suomalaisessa yhteiskunnassa

Vuonna 2020 Mensa-palkinnon sijasta Suomen Mensa ry antaa erityismaininnan ilmiölle, joka osoittaa suomalaisen yhteiskunnan älykkyyttä. Poikkeukselliset ajat ovat nostaneet esiin suomalaisten kyvyn sopeutua ja löytää ratkaisuja. Olemme oppineet uusia digitaalisia taitoja niin etätöissä, opinnoissa ja lasten koulunkäynnissä kuin harrastuksissa ja arkielämässä. Haluamme kiittää ja kannustaa kaikkia niitä ihmisiä, jotka ovat näinä poikkeuksellisina aikoina opetelleet uusia taitoja, järjestäneet uusia mahdollisuuksia toimia, tavata ja harrastaa poikkeuksellisten olosuhteiden rajoituksien antamatta lannistaa.

Lue lisää täältä

Mensa jakaa apurahoja lopputöille

Mensa jakaa jälleen apurahoja älykkyyteen ja lahjakkuuteen liittyville lopputöille

Suomen Mensa ry julistaa jälleen haettavaksi apurahoja korkeakouluopiskelijoiden lopputöille, jotka liittyvät älykkyyden tai lahjakkuuden tutkimiseen. Apurahaa voi hakea vuosien 2020 ja 2021 aikana valmistuville tai valmistuneille lopputöille. Vuonna 2020 hakuaika on 1.-31.10.2020 ja saajat julkaistaan viimeistään joulukuussa 2020.

Lue lisää täältä

2019 Apurahat

Suomen Mensa ry julistaa jälleen haettavaksi apurahoja korkeakouluopiskelijoiden lopputöille, jotka liittyvät älykkyyden tai lahjakkuuden tutkimiseen. Vuonna 2019 jaetaan enintään kolme 500 euron suuruista apurahaa. Apurahaa voi hakea vuosien 2019 ja 2020 aikana valmistuville tai valmistuneille lopputöille. Lue lisää täältä.

Vuoden 2019 Mensa-palkinto Lukukeskukselle

Vuoden 2019 Mensa-palkinto on myönnetty Lukukeskukselle. Lukukeskus puolustaa kaikkien tasa-arvoista oikeutta lukemiseen ja lukutaitoon. Se kokoaa tietoa lukemisesta ja lukutaidosta sekä toimii asiantuntijana kotimaisissa ja kansainvälisissä verkostoissa. Lukukeskus koordinoi ja on mukana lukemista edistävissä kampanjoissa ja hankkeissa sekä julkaisee kirjallisuuslehtiä. Lisäksi lukukeskus välittää kirjailijavierailuja, jotka lisäävät lukuintoa ja edistävät kirjailijoiden toimeentuloa.

Lue lisää täältä.

Syksyn testiviikko

1.10. juhlitaan kansainvälistä älykkyyspäivää ja Suomen Mensa ry järjestää testiviikon, jonka aikana älykkyystestejä järjestetään ympäri Suomen. Viikolla 40 (30.9.-6.10.2019) järjestetään yhteensä yksitoista testiä! Katso tarkemmat tiedot testikalenteristamme tai Facebook-tapahtumastamme.

Jussi Hakala Suomen Mensan puikkoihin

Kuopiolainen Jussi Hakala, 52, aloitti vuoden 2019 alussa Suomen Mensa ry:n puheenjohtajana. Jussi on ollut aktiivinen jäsen vuodesta 2006 asti.

 

Puheenjohtajakaudellaan Jussi haluaa erityisesti kehittää Mensan paikallistoimintaa. ”Mitä aktiivisempaa paikallistoiminta on, sitä elävämpi Mensa on. Paikallistoiminnassa on suuria eroja osastojen välillä ja ainakin osittain se juontuu paikallisosastojen jäsenmäärästä. Silti pienemmilläkin paikkakunnilla voidaan toteuttaa päämääriämme ja antaa tilaa keskustelulle. Toivon, että osaltani pystyn antamaan jatkuvuutta toimintaan. Ajatukseni on, että valtakunnallinen yhdistys voisi tukea paikallista toimintaa niin, että raamit toiminnalle olisivat mahdollisimman hyvät ja paikallisten jäsenten toiminta ja tilaisuuksien järjesteleminen olisi helpompaa.”

 

Jussi pitää Mensan luomaa yhteisöä mielenkiintoisena ja oivana paikkana vaihtaa ajatuksia, sekä hän arvostaa mahdollisuutta vapaaseen keskusteluun. ”Erinäisten asioiden pohdiskelu ilman selkeää tavoitteen asettelua on antoisaa, ei ole pakko tulla johonkin lopputulokseen. ” Mensa omalla olemuksellaan antaa tähän mahdollisuuden ja Jussi toivookin, että pystyy jatkamaan ja tukemaan tätä mahdollisuutta myös tulevaisuudessa.

”Tässä yhdistyksessä on hyvä olla ja toimia”, Jussi tiivistää.

Vuoden 2018 Mensa-palkinto Timo Honkelalle

Suomen Mensa ry palkitsee vuosittain huomionosoituksella yhteiskunnallisesti ansioituneen henkilön, ryhmän tai yhteisön, joka on toiminnallaan merkittävästi edistänyt niitä asioita, joiden puolesta Mensa toimii. Vuoden 2018 Mensa-palkinto myönnettiin Timo Honkelalle kiitoksena hänen pyrkimyksistään valjastaa älyn käyttäminen maailmanrauhan saavuttamiseksi.
Stipendilautakunnan puheenjohtaja Hannele Eistola kertoo valintaperusteista:
”Timo Honkela osaa kirjoittaa henkilökohtaisesti ja jopa runollisesti myös vaikeista aiheista. Hän näkee valoa ja mahdollisuuksia siellä, missä on tavattu nähdä ongelmia. Hänen panoksensa on ollut merkittävä ei pelkästään tekoälyn saralla, vaan myös poikkitieteellisesti mielen ja tiedon ymmärtäjänä.
Sillä, toteutuvatko Honkelan näkemykset suoraan hänen tarkoittamallaan tavalla, ei ole merkitystä Mensa-palkinnon myöntämisen kannalta. Hän on jo nyt tuonut Mensan edustamia asioita julkiseen keskusteluun ja toiminnallaan merkittävästi toteuttanut yhdistyksemme tarkoitusta. Riippumatta hänen visioittensa teknisestä toteutuksesta Timo Honkelan toiminta kiteyttää sen älyllisen ytimen, jonka vuoksi Mensa on olemassa. Siksi hän ansaitsee Mensa-palkinnon.”
Mensa-palkinto luovutettiin Honkelalle 13. lokakuuta Joensuussa Suomen Mensa ry:n syyskokouksen yhteydessä
Honkela itse on kiitollinen mahdollisuudesta edistää ajatusta teknologian hyödyntämisestä ihmiskunnan parantamiseksi ja kehittämiseksi.

Taustaksi: Mensa perustettiin toisen maailmansodan jälkimainingeissa vuonna 1946. (Suomen Mensa perustettiin vuonna 1966.) Perustajien tavoitteena oli luoda järjestö, jonka älykkäät jäsenet toimisivat maailmanrauhan ja tutkimuksen hyväksi keskenään tasaveroisina välittämättä etnisestä taustasta, iästä, sukupuolesta tai sosiaaliluokasta.