Vuoden 2023 Mensa-palkinto Tommi Kinnuselle ja Minna Rytisalolle

Vuoden 2023 Mensa-palkinto Tommi Kinnuselle ja Minna Rytisalolle

Kirjailijat Tommi Kinnunen ja Minna Rytisalo ovat vastaanottaneet vuoden 2023 Mensa-palkinnon. Palkitseminen julkaistiin Suomen Mensan vuosikokouksessa Kotkan ravintola Vaustissa lauantaina 21. lokakuuta 2023.
 
– Suomen Mensa päätti palkita Kinnusen ja Rytisalon kirjasta ”Huokauksia luokasta”, joka käsittelee kirjoittajien tuskastumista Suomen opetusalan tämän hetken tilanteeseen. He tuovat ansiokkaasti ongelmakohtia ilmi Suomen opetusjärjestelmästä laajan yleisön tietoisuuteen. Tätä kautta he tuovat tärkeää aihetta esiin yhteiskunnallisissa keskusteluissa, jotta opetusalaa saataisiin kehitettyä terveempään suuntaan. Molemmat kirjoittajat ovat ansioituneita kirjoittajia ja myös kirjan aloitusvaiheessa pitkäaikaisia äidinkielen opettajia, opettaen peruskoulussa ja lukiossa, perustelee Suomen Mensan tiedottaja Tomi Turunen.
 
Tomi Turunen tiivistää kirjan sisältöä seuraavin sanoin:
– Kirja on raportti kirjoittajiensa tuskastumisesta ja väsymisestä oman oppiaineensa tilanteisiin. Lukion aineen tuntimäärää on vähennetty. Uusia opintosuunnitelmia on tullut ennen kuin edellinen on ehditty omaksua. Uusia asioita esitetään käytäntöön, ja opettajien kommentointiaikaa rajataan ylioppilaskirjoitusviikkoihin, jolloin uusiin asioihin perehtyminen on mahdottomuus. Suunnitelmiin ilmestyy termejä, joihin ei löydy määritelmää eikä niiden soveltamiseen koulutusta. Opettajalle annetaan varsinaisen opetustyön ulkopuolisia tehtäviä.
Tämä vaikuttaa oppimistulokseen. Rytisalon havainnon mukaan heikoimmalla neljäsosalla oppilaista on vaikeuksia kirjoittaa ymmärrettävää suomen kieltä.
 
Suomen Mensan puheenjohtaja Matti Rasinaho toteaa, että Suomen Mensa on korostanut tätä ajatusta jo vuonna 2019 palkitsemalla Lukukeskuksen. Nyt Kinnunen ja Rytisalo ovat samalla asialla tuomalla rohkeasti ja avoimesti esille tämän hetken kipupisteitä koulumaailman sisältä. Suomen Mensan Mensapalkintoa on eri nimillä jaettu jo 30 vuotta. Tänä aikana noin puolet palkinnoista on tavalla tai toisella liittynyt opetukseen, oppimiseen tai koulumaailmaan. Sarja alkaa vuonna 1997 Kari Uusikylällä ja jatkui monen muun kautta Perttu Pölöseen 2021.
 
– Olemme palkinneet myös vahvoja, sivistyneitä yhteiskunnallisia keskustelijoita, kuten 2012 Kari Enqvistin ja 2017 Esko Valtaojan. Kinnusen ja Rytisalon teos voidaan laskea mukaan myös tähän jatkumoon, toteaa Matti Rasinaho.
 
Suomen Mensa ry on noin 3 200 jäsenen aktiivinen järjestö ja osa kansainvälistä Mensaa, jossa on 145 000 jäsentä. Järjestön tehtävänä on edistää älykkyyden tunnistamista, käyttöä ja tutkimista ihmisyyden hyväksi sekä tarjota jäsenilleen sosiaalisen vuorovaikutuksen alusta. Jäseneksi pääsylle ei ole mitään muita ehtoja kuin selvitä tieteellisesti pätevässä älykkyystestissä paremmin kuin 98 % väestöstä.
 
Mensa tarjoaa Suomessa ja eri maissa tukea tieteentekoon ja koulutukseen, tietoa lahjakkaiden lasten ja nuorten vanhemmille sekä vertaistukea.