Vuoden 2023 Mensa-palkinto Tommi Kinnuselle ja Minna Rytisalolle

Vuoden 2023 Mensa-palkinto Tommi Kinnuselle ja Minna Rytisalolle

Kirjailijat Tommi Kinnunen ja Minna Rytisalo ovat vastaanottaneet vuoden 2023 Mensa-palkinnon. Palkitseminen julkaistiin Suomen Mensan vuosikokouksessa Kotkan ravintola Vaustissa lauantaina 21. lokakuuta 2023.
 
– Suomen Mensa päätti palkita Kinnusen ja Rytisalon kirjasta ”Huokauksia luokasta”, joka käsittelee kirjoittajien tuskastumista Suomen opetusalan tämän hetken tilanteeseen. He tuovat ansiokkaasti ongelmakohtia ilmi Suomen opetusjärjestelmästä laajan yleisön tietoisuuteen. Tätä kautta he tuovat tärkeää aihetta esiin yhteiskunnallisissa keskusteluissa, jotta opetusalaa saataisiin kehitettyä terveempään suuntaan. Molemmat kirjoittajat ovat ansioituneita kirjoittajia ja myös kirjan aloitusvaiheessa pitkäaikaisia äidinkielen opettajia, opettaen peruskoulussa ja lukiossa, perustelee Suomen Mensan tiedottaja Tomi Turunen.
 
Tomi Turunen tiivistää kirjan sisältöä seuraavin sanoin:
– Kirja on raportti kirjoittajiensa tuskastumisesta ja väsymisestä oman oppiaineensa tilanteisiin. Lukion aineen tuntimäärää on vähennetty. Uusia opintosuunnitelmia on tullut ennen kuin edellinen on ehditty omaksua. Uusia asioita esitetään käytäntöön, ja opettajien kommentointiaikaa rajataan ylioppilaskirjoitusviikkoihin, jolloin uusiin asioihin perehtyminen on mahdottomuus. Suunnitelmiin ilmestyy termejä, joihin ei löydy määritelmää eikä niiden soveltamiseen koulutusta. Opettajalle annetaan varsinaisen opetustyön ulkopuolisia tehtäviä.
Tämä vaikuttaa oppimistulokseen. Rytisalon havainnon mukaan heikoimmalla neljäsosalla oppilaista on vaikeuksia kirjoittaa ymmärrettävää suomen kieltä.
 
Suomen Mensan puheenjohtaja Matti Rasinaho toteaa, että Suomen Mensa on korostanut tätä ajatusta jo vuonna 2019 palkitsemalla Lukukeskuksen. Nyt Kinnunen ja Rytisalo ovat samalla asialla tuomalla rohkeasti ja avoimesti esille tämän hetken kipupisteitä koulumaailman sisältä. Suomen Mensan Mensapalkintoa on eri nimillä jaettu jo 30 vuotta. Tänä aikana noin puolet palkinnoista on tavalla tai toisella liittynyt opetukseen, oppimiseen tai koulumaailmaan. Sarja alkaa vuonna 1997 Kari Uusikylällä ja jatkui monen muun kautta Perttu Pölöseen 2021.
 
– Olemme palkinneet myös vahvoja, sivistyneitä yhteiskunnallisia keskustelijoita, kuten 2012 Kari Enqvistin ja 2017 Esko Valtaojan. Kinnusen ja Rytisalon teos voidaan laskea mukaan myös tähän jatkumoon, toteaa Matti Rasinaho.
 
Suomen Mensa ry on noin 3 200 jäsenen aktiivinen järjestö ja osa kansainvälistä Mensaa, jossa on 145 000 jäsentä. Järjestön tehtävänä on edistää älykkyyden tunnistamista, käyttöä ja tutkimista ihmisyyden hyväksi sekä tarjota jäsenilleen sosiaalisen vuorovaikutuksen alusta. Jäseneksi pääsylle ei ole mitään muita ehtoja kuin selvitä tieteellisesti pätevässä älykkyystestissä paremmin kuin 98 % väestöstä.
 
Mensa tarjoaa Suomessa ja eri maissa tukea tieteentekoon ja koulutukseen, tietoa lahjakkaiden lasten ja nuorten vanhemmille sekä vertaistukea.
 

Suomen Mensa ry:n apurahojen hakuaika 14.11–9.12.2023

Suomen Mensa ry:n apurahojen hakuaika 14.11–9.12.2023

Apurahoja älykkyyteen ja lahjakkuuteen liittyville lopputöille
 
Suomen Mensa ry julistaa jälleen haettavaksi apurahoja korkeakouluopiskelijoiden lopputöille, jotka liittyvät älykkyyden tai lahjakkuuden tutkimiseen. Vuonna 2023 jaetaan enintään kolme 500 euron suuruista apurahaa. Apurahaa voi hakea vuosien 2023 ja 2024 aikana valmistuville tai valmistuneille lopputöille. Apurahan maksamisen ehtona on lupa julkaista lopputyö Suomen Mensa ry:n nettisivuilla ja apuraha maksetaan, kun valmis lopputyö on toimitettu yhdistykselle PDF-muodossa. Myönnetty apuraha raukeaa, jos lopputyö ei valmistu tai sitä ei toimiteta yhdistykselle vuoden 2024 aikana.
 
Vapaamuotoinen hakemus, tutkimussuunnitelma (max. 2 sivua) ja ohjaajan lausunto toimitetaan viimeistään 9.12.2023 sähköisesti osoitteeseen apuraha@mensa.fi.
 
Vuoden 2023 apurahojen hakuaika alkaa 14.11.2023 ja apurahan saajat ilmoitetaan joulukuun 2023 aikana.
 
Ohjaaja voi toimittaa lausunnon myös erikseen. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei käsitellä. Lisätietoja asiasta antaa hakuajan aikana Suomen Mensa ry:n stipendilautakunnan puheenjohtaja osoitteesta apuraha@mensa.fi.
 
Apurahojen saajat ilmoitetaan joulukuun aikana Suomen Mensa ry:n verkkosivuilla sekä henkilökohtaisesti apurahojen saajille.
 
Mensa on kansainvälinen järjestö, jonka toiminnan tarkoituksena on älykkyyden tunnistaminen ja kehittäminen ihmisyyden hyväksi, älykkyystutkimuksen tukeminen sekä älyllisen ja sosiaalisen ympäristön tarjoaminen jäsenilleen. Mensan jäseneksi voi liittyä jokainen, joka saavuttaa älykkyystestissä paremman tuloksen kuin 98% väestöstä.
 
Lisätietoja:
www.mensa.fi
 
Tomi Turunen
Stipendilautakunnan pj
apuraha@mensa.fi
 
 
—————————————————————————————————————————————————————
 
Apply for Mensa Finland Grants 14 Oct to 9 Dec 2023
 
Grants available for theses related to intelligence or giftedness
 
The Association Mensa Finland once again announces grants for academic theses related to research into intelligence or giftedness. There will be three grants of 500 euros each made available in 2023. These grants can be applied to theses that have been or will be finished in the years 2023 or 2024. As a condition for the grant, the recipient thesis can be published on the Mensa Finland website, and the payment is made when the finished thesis is submitted to the association in a PDF format. The grant will expire if the thesis isn’t finished or submitted within the year 2024.
 
An informal application, a research plan (max 2 pages) and a statement from the supervisor will be emailed no later than 9 Dec 2023 to address apuraha@mensa.fi.
 
The application period begins on 14 Oct 2023 and the recipients will be announced in December 2023.
 
The supervisor may submit a statement also separately. Late submissions will not be processed. More information is available during the application period with the Chair of Mensa Finland Grants Committee at apuraha@mensa.fi.
 
The recipients will be announced in December 2023 on the Mensa Finland website and the recipients will be contacted directly.
 
Mensa is an international organisation with the purpose of identifying and fostering intelligence for the benefit of humanity, supporting research into intelligence and providing a stimulating intellectual and social environment for its members. Anyone who scores higher than 98% of the population on an approved IQ test can join Mensa.
 
Additional information:
www.mensa.fi
 
Tomi Turunen
Chair, Mensa Finland Grants Committee
apuraha@mensa.fi
 

Nordic Mensa Fundin apurahahaku 2023

Nordic Mensa Fundin apurahahaku 2023

Nordic Mensa Fund julkistaa haettavaksi seuraavat apurahat vuodelle 2023:

 
Vuoden artikkeli -palkinto, 1000 €. Kuka tahansa voi ehdottaa palkintoa vuosien 2022 tai 2023 aikana julkaistulle älykkyyttä käsittelevälle tutkimukselle. Nimetyllä tutkijalla pitää olla yhteys Suomeen, Ruotsiin, Norjaan tai Tanskaan.

 

Projektiapuraha, max. 10 000 €. Projektiapurahaa voi hakea älykkyyteen liittyvä tutkimuskuluihin. Pienempää summaa voi hakea myös tutkimuksen tuloksista viestimiseen tieteellisessä kokouksessa tai laajemmalle yleisölle.
Apurahahaku on auki 1.5.2023-30.9.2023, lisätiedot ja tarkat hakuohjeet löytyvät säätiön verkkosivuilta: linkki: https://nordicmensafund.org/grants-and-application/index

 

Nordic Mensa Fund on Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan Mensojen yhdessä perustama älykkyystutkimusta tukeva säätiö. Säätiö jakaa vuosittain apurahoja pohjoismaissa tehtävään älykkyyteen liittyvään tutkimukseen.

Nordic Mensa Fund rahoitti jälleen kerran älykkyystutkimusta

Nordic Mensa Fund rahoitti jälleen kerran älykkyystutkimusta

Nordic Mensa Fund on jakanut vuoden 2022 apurahat. Säätiö jakoi kolme Vuoden artikkeli -palkintoa ja kaksi projektiapurahaa.

Vuoden artikkeli -palkinnon saivat:
Kimmo Sorjonen (Karoliininen instituutti, Ruotsi) artikkelistaan Regression to the mean in latent change score models: an example involving breastfeeding and intelligence. (https://doi.org/10.1186/s12887-022-03349-4)

Gustaf Gredebäck (Uppsalan yliopisto, Ruotsi) artikkelistaan Fluid intelligence in refugee children. A cross-sectional study of potential risk and resilience factors among Syrian refugee children and their parents. (https://doi.org/10.1016/j.intell.2022.101684 )

Taina Makkonen (Helsingin yliopisto, Suomi) artikkelistaan Self-Evaluated Multiple Intelligences of Gifted Upper-Secondary-School Physics Students in Finland. (https://doi.org/10.1080/02783193.2021.2005205 )

Projektiapurahat (5000 €) myönnettiin:
Leonardo Bonettille (Aarhusin yliopisto, Tanska) tutkimukselle, joka tutkii ikääntymisen vaikutusta kognitiivisiin kykyihin ja älykkyyteen sekä niihin liittyviä rakenteellisia muutoksia aivoissa: The impact of ageing on the brain underpinnings of intelligence and auditory memory.

Karen Hoppmannille (UiT-The Arctic University of Norway, Norja) käynnissä olevaan seurantatutkimukseen, joka tutkii masennuksen pitkäaikaista vaikutusta kognitiivisiin kykyihin, kuten muistiin ja älykkyysosamäärään: Neuropsychological function, childhood trauma, and vulnerability to depression: A 23-year follow-up study.

Lisää tietoa säätiöstä: www.nordicmensafund.org

Suomen Mensa ry:n apurahojen hakuaika 14.11–9.12.2022

Suomen Mensa ry:n apurahojen hakuaika 14.11–9.12.2022

Apurahoja älykkyyteen ja lahjakkuuteen liittyville lopputöille
 
Suomen Mensa ry julistaa jälleen haettavaksi apurahoja korkeakouluopiskelijoiden lopputöille, jotka liittyvät älykkyyden tai lahjakkuuden tutkimiseen. Vuonna 2022 jaetaan enintään kolme 500 euron suuruista apurahaa. Apurahaa voi hakea vuosien 2022 ja 2023 aikana valmistuville tai valmistuneille lopputöille. Apurahan maksamisen ehtona on lupa julkaista lopputyö Suomen Mensa ry:n nettisivuilla ja apuraha maksetaan, kun valmis lopputyö on toimitettu yhdistykselle PDF-muodossa. Myönnetty apuraha raukeaa, jos lopputyö ei valmistu tai sitä ei toimiteta yhdistykselle vuoden 2023 aikana.
 
Vapaamuotoinen hakemus, tutkimussuunnitelma (max. 2 sivua) ja ohjaajan lausunto toimitetaan viimeistään 9.12.2022 sähköisesti osoitteeseen apuraha@mensa.fi.
 
Vuoden 2022 apurahojen hakuaika alkaa 14.11.2022 ja apurahan saajat ilmoitetaan joulukuun 2022 aikana.
 
Ohjaaja voi toimittaa lausunnon myös erikseen. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei käsitellä. Lisätietoja asiasta antaa hakuajan aikana Suomen Mensa ry:n stipendilautakunnan puheenjohtaja osoitteesta apuraha@mensa.fi.
 
Apurahojen saajat ilmoitetaan joulukuun aikana Suomen Mensa ry:n verkkosivuilla sekä henkilökohtaisesti apurahojen saajille.
 
Mensa on kansainvälinen järjestö, jonka toiminnan tarkoituksena on älykkyyden tunnistaminen ja kehittäminen ihmisyyden hyväksi, älykkyystutkimuksen tukeminen sekä älyllisen ja sosiaalisen ympäristön tarjoaminen jäsenilleen. Mensan jäseneksi voi liittyä jokainen, joka saavuttaa älykkyystestissä paremman tuloksen kuin 98% väestöstä.
 
Lisätietoja:
www.mensa.fi
 
Pauliina Kari
Stipendilautakunnan pj
apuraha@mensa.fi
 
 
—————————————————————————————————————————————————————
 
Apply for Mensa Finland Grants 14 Oct to 9 Dec 2022
 
Grants available for theses related to intelligence or giftedness
 
The Association Mensa Finland once again announces grants for academic theses related to research into intelligence or giftedness. There will be three grants of 500 euros each made available in 2022. These grants can be applied to theses that have been or will be finished in the years 2022 or 2023. As a condition for the grant, the recipient thesis can be published on the Mensa Finland website, and the payment is made when the finished thesis is submitted to the association in a PDF format. The grant will expire if the thesis isn’t finished or submitted within the year 2023.
 
An informal application, a research plan (max 2 pages) and a statement from the supervisor will be emailed no later than 9 Dec 2022 to address apuraha@mensa.fi.
 
The application period begins on 14 Oct 2022 and the recipients will be announced in December 2022.
 
The supervisor may submit a statement also separately. Late submissions will not be processed. More information is available during the application period with the Chair of Mensa Finland Grants Committee at apuraha@mensa.fi.
 
The recipients will be announced in December 2022 on the Mensa Finland website and the recipients will be contacted directly.
 
Mensa is an international organisation with the purpose of identifying and fostering intelligence for the benefit of humanity, supporting research into intelligence and providing a stimulating intellectual and social environment for its members. Anyone who scores higher than 98% of the population on an approved IQ test can join Mensa.
 
Additional information:
www.mensa.fi
 
Pauliina Kari
Chair, Mensa Finland Grants Committee
apuraha@mensa.fi
 

Vuoden 2022 Mensa-palkinto Tuomari Nurmiolle

Vuoden 2022 Mensa-palkinto Tuomari Nurmiolle

Monipuolinen rock-muusikko Hannu ”Tuomari” Nurmio on vastaanottanut vuoden 2022 Mensa-palkinnon. Palkitseminen julkaistiin Suomen Mensan vuosikokouksessa Olavinlinnassa Savonlinnassa lauantaina 15. lokakuuta 2022.
 
– Suomen Mensa päätti palkita Nurmion tämän älykkäistä ja oivaltavista sanoituksista, jotka käsittelevät yhteiskunnallisia ilmiöitä laidasta laitaan, perustelee Mensan tiedottaja Tomi Turunen. Sanoituksillaan Nurmio ei yritä tuputtaa mitään, ja niissä on satiirin lisäksi lämmintä sekä mustaakin huumoria.
 
Ihmisoikeuksien alalta lakimieheksi opiskelleen Tuomari Nurmion ura ulottuu jo kuudelle vuosikymmenelle ja hän on ollut poikkeuksellisen tuottelias. Rock-musiikin lisäksi Nurmio on ollut mukana suomalaisen kansanrunouden ja Kalevalan elävöittämisessä.
 
– Suurin ilo minulle on se, jos ihmiset saavat lauluistani edes jotain inspiraatiota elämäänsä ja tekemisiinsä, oli se sitten älyllistä tai ei. Älykkyys ei aina tunnu olevan ihmisen paras ominaisuus, mutta toivotaan, että siitä on kuitenkin ihmiskunnalle ja koko tälle planeetalle enemmän hyötyä kuin haittaa, Nurmio toteaa.
 
Suomen Mensan puheenjohtaja Matti Rasinaho huomauttaa, että älykkyyden hyöty ihmiskunnalle on Mensankin tavoite. Hän lisää, että Tuomari Nurmio liittyy saumattomasti osaksi niitä Mensa-palkittuja, joiden merkitys suomalaisille on tullut kielenkäytön kautta, tunnetuimpana Aku Ankka -lehden toimituskaartin saama palkinto vuonna 2014.
 

Suomen Mensa ry on noin 3 200 jäsenen aktiivinen järjestö ja osa kansainvälistä Mensaa, jossa on 145 000 jäsentä. Järjestön tehtävänä on edistää älykkyyden tunnistamista, käyttöä ja tutkimista ihmisyyden hyväksi sekä tarjota jäsenilleen sosiaalisen vuorovaikutuksen alusta. Jäseneksi pääsylle ei ole mitään muita ehtoja kuin selvitä tieteellisesti pätevässä älykkyystestissä paremmin kuin 98 % väestöstä.
 
Mensa tarjoaa Suomessa ja eri maissa tukea tieteentekoon ja koulutukseen, tietoa lahjakkaiden lasten ja nuorten vanhemmille sekä vertaistukea.

Nordic Mensa Fundin apurahahaku 2022

Nordic Mensa Fundin apurahahaku 2022

 
Nordic Mensa Fund julkistaa haettavaksi seuraavat apurahat vuodelle 2022, haku sulkeutuu 1.10.2022:
 
Vuoden artikkeli -palkinto, 1000 €. Kuka tahansa voi ehdottaa palkintoa vuosien 2021 tai 2022 aikana julkaistulle älykkyyttä käsittelevälle tutkimukselle. Nimetyllä tutkijalla pitää olla yhteys Suomeen, Ruotsiin, Norjaan tai Tanskaan.
 
Projektiapuraha, max 5000 €. Pientä projektiapurahaa voi hakea tutkimuskuluihin tai tutkimuksen tuloksista viestimiseen joko tieteellisessä kokouksessa tai laajemmalle yleisölle.
 
Nordic Mensa Fund on Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan Mensojen yhdessä perustama älykkyystutkimusta tukeva säätiö. Säätiö jakaa vuosittain apurahoja pohjoismaissa tehtävään älykkyyteen liittyvään tutkimukseen. Lisätiedot ja tarkat hakuohjeet löytyvät säätiön verkkosivuilta. (linkki: https://nordicmensafund.org/grants-and-application/index )