Suomen Mensa ry:n apurahojen hakuaika 14.11–9.12.2023

Suomen Mensa ry:n apurahojen hakuaika 14.11–9.12.2023

Apurahoja älykkyyteen ja lahjakkuuteen liittyville lopputöille
 
Suomen Mensa ry julistaa jälleen haettavaksi apurahoja korkeakouluopiskelijoiden lopputöille, jotka liittyvät älykkyyden tai lahjakkuuden tutkimiseen. Vuonna 2023 jaetaan enintään kolme 500 euron suuruista apurahaa. Apurahaa voi hakea vuosien 2023 ja 2024 aikana valmistuville tai valmistuneille lopputöille. Apurahan maksamisen ehtona on lupa julkaista lopputyö Suomen Mensa ry:n nettisivuilla ja apuraha maksetaan, kun valmis lopputyö on toimitettu yhdistykselle PDF-muodossa. Myönnetty apuraha raukeaa, jos lopputyö ei valmistu tai sitä ei toimiteta yhdistykselle vuoden 2024 aikana.
 
Vapaamuotoinen hakemus, tutkimussuunnitelma (max. 2 sivua) ja ohjaajan lausunto toimitetaan viimeistään 9.12.2023 sähköisesti osoitteeseen apuraha@mensa.fi.
 
Vuoden 2023 apurahojen hakuaika alkaa 14.11.2023 ja apurahan saajat ilmoitetaan joulukuun 2023 aikana.
 
Ohjaaja voi toimittaa lausunnon myös erikseen. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei käsitellä. Lisätietoja asiasta antaa hakuajan aikana Suomen Mensa ry:n stipendilautakunnan puheenjohtaja osoitteesta apuraha@mensa.fi.
 
Apurahojen saajat ilmoitetaan joulukuun aikana Suomen Mensa ry:n verkkosivuilla sekä henkilökohtaisesti apurahojen saajille.
 
Mensa on kansainvälinen järjestö, jonka toiminnan tarkoituksena on älykkyyden tunnistaminen ja kehittäminen ihmisyyden hyväksi, älykkyystutkimuksen tukeminen sekä älyllisen ja sosiaalisen ympäristön tarjoaminen jäsenilleen. Mensan jäseneksi voi liittyä jokainen, joka saavuttaa älykkyystestissä paremman tuloksen kuin 98% väestöstä.
 
Lisätietoja:
www.mensa.fi
 
Tomi Turunen
Stipendilautakunnan pj
apuraha@mensa.fi
 
 
—————————————————————————————————————————————————————
 
Apply for Mensa Finland Grants 14 Oct to 9 Dec 2023
 
Grants available for theses related to intelligence or giftedness
 
The Association Mensa Finland once again announces grants for academic theses related to research into intelligence or giftedness. There will be three grants of 500 euros each made available in 2023. These grants can be applied to theses that have been or will be finished in the years 2023 or 2024. As a condition for the grant, the recipient thesis can be published on the Mensa Finland website, and the payment is made when the finished thesis is submitted to the association in a PDF format. The grant will expire if the thesis isn’t finished or submitted within the year 2024.
 
An informal application, a research plan (max 2 pages) and a statement from the supervisor will be emailed no later than 9 Dec 2023 to address apuraha@mensa.fi.
 
The application period begins on 14 Oct 2023 and the recipients will be announced in December 2023.
 
The supervisor may submit a statement also separately. Late submissions will not be processed. More information is available during the application period with the Chair of Mensa Finland Grants Committee at apuraha@mensa.fi.
 
The recipients will be announced in December 2023 on the Mensa Finland website and the recipients will be contacted directly.
 
Mensa is an international organisation with the purpose of identifying and fostering intelligence for the benefit of humanity, supporting research into intelligence and providing a stimulating intellectual and social environment for its members. Anyone who scores higher than 98% of the population on an approved IQ test can join Mensa.
 
Additional information:
www.mensa.fi
 
Tomi Turunen
Chair, Mensa Finland Grants Committee
apuraha@mensa.fi